POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   SMVI   "Avdeling for virologi"


POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR 2008

TABELLVERDIER:

Skip Navigation Links

GRAFISK FREMSTILLING FOR TOTAL SUM PR. MÅNED:

Skip Navigation Links