POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

DESEMBER 2002
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 9 1 1 9 6 1 8 2 2 2 43
2 Adeno 11 36 2 6 9 64
3 Astro 0
4 Calici 84 25 61 170
5 CMV 4 4
6 CMV 17 1 4 3 3 3 4 5 4 3 6 3 56
7 Dengue 0
8 Entero 3 4 2 1 6 16
9 Entero 3 3
10 Epst.Barr 6 6
11 Epst.Barr 1 12 3 20 19 7 13 11 25 18 5 23 3 11 6 177
12 Heterof.antist. 10 20 4 4 22 2 4 1 1 1 69
13 Hanta 5 5
14 Hanta 1 1 2
15 Hepatitt A 1 2 3 6
16 Hepatitt B 24 4 2 1 10 6 1 2 2 3 8 3 4 2 1 2 75
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 37 4 4 6 11 44 106
19 Hepatitt C 15 20 4 10 17 5 11 5 15 12 1 19 2 6 13 155
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 1 2 2 2 101 2 3 11 7 2 20 1 1 60 1 14 230
24 Herpes simp 2 2 3 2 1 1 2 13
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 3 7 2 2 2 16
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Papilloma 8 8
32 H.Parvo B19 0
33 H.Parvo B19 1 2 1 2 1 7
34 Infl. A 0
35 Infl. A 32 14 1 1 48
36 Infl. B 1 1
37 Infl. B 4 1 1 6
38 Morbilli 0
39 Morbilli 0
40 Ockelbo 0
41 Orf 0
42 Parainfl. 4 6 18 28
43 Parainfl. 5 5 3 4 1 18
44 Parotitt 0
45 Parotitt 3 3
46 Pox 0
47 Resp.sync. 14 6 4 10 5 11 2 3 1 1 6 63
48 Resp.sync. 12 1 1 14
49 Reo 0
50 Rhinovirus 5 5
51 Rota 1 4 2 1 2 3 2 13 4 1 1 34
52 Rubella 0
53 Rubella 0
54 SRV 0
55 TBE 0
56 Var.zoster 1 13 1 2 8 1 26
57 Var.zoster 4 2 1 3 4 4 1 3 22
58 Mycopl.pn. 0
59 Mycopl.pn. 14 14 29 29 4 18 8 170 39 16 123 11 8 3 486
60 Resp.chlam.+ 42 7 19 26 2 70 64 31 4 265
61 Chl.pneu. 3 4 7
62 Chl.pneu. 134 26 93 10 263
63 Chl.trach. 51 38 14 164 49 44 38 68 49 66 116 15 44 87 21 62 63 75 1064
64 Chl.trach. 0