POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

FEBRUAR 2002
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 1 3 3 18 5 4 4 4 1 1 6 8 64
2 Adeno 8 6 48 8 9 79
3 Astro 0
4 Calici 9 15 24
5 CMV 10 2 1 3 1 17
6 CMV 2 3 11 2 1 5 15 4 2 3 4 1 7 60
7 Dengue 0
8 Entero 2 2
9 Entero 1 1 5 7
10 Epst.Barr 4 4
11 Epst.Barr 1 3 23 9 7 22 30 27 31 10 37 5 20 15 240
12 Heterof.antist. 1 12 13 6 5 24 5 3 69
13 Hanta 0
14 Hanta 2 2
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 6 6 3 7 3 4 1 3 7 6 6 2 9 1 6 3 73
17 Hepatitt B 0
18 Hepatitt C 19 4 27 50
19 Hepatitt C 37 21 8 31 8 17 13 4 2 24 16 3 15 3 7 12 221
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 2 1 2 11 81 1 3 8 1 18 1 62 3 14 208
24 Herpes simp 2 2 1 11 2 2 2 22
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 4 5 1 2 2 14
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Papilloma 14 14
32 H.Parvo B19 1 1
33 H.Parvo B19 4 5 4 1 1 4 6 3 3 3 34
34 Infl. A 20 1 30 3 1 9 30 94
35 Infl. A 4 9 2 3 29 4 15 39 6 3 3 117
36 Infl. B 2 1 1 1 5
37 Infl. B 1 2 6 9
38 Morbilli 1 1
39 Morbilli 0
40 Ockelbo 0
41 Orf 0
42 Parainfl. 6 1 4 11
43 Parainfl. 7 7 14
44 Parotitt 0
45 Parotitt 1 1
46 Pox 0
47 Resp.sync. 1 35 36 62 3 26 31 17 41 19 33 17 28 11 4 20 44 1 429
48 Resp.sync. 51 9 1 2 7 4 5 79
49 Reo 0
50 Rhinovirus 12 12
51 Rota 4 8 5 11 1 7 10 4 10 2 2 1 65
52 Rubella 0
53 Rubella 0
54 SRV 0
55 TBE 0
56 Var.zoster 1 1 15 2 1 11 1 3 35
57 Var.zoster 2 3 2 2 4 8 1 1 1 24
58 Mycopl.pn. 2 3 5
59 Mycopl.pn. 8 31 48 24 6 26 11 94 39 49 95 30 11 12 484
60 Resp.chlam.+ 9 28 12 6 1 42 20 1 20 139
61 Chl.pneu. 3 3
62 Chl.pneu. 1 24 22 1 11 7 66
63 Chl.trach. 60 53 24 201 38 47 50 45 36 80 111 31 42 115 25 80 124 88 1250
64 Chl.trach. 1 1