POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

NOVEMBER 2002
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 8 1 7 5 6 3 3 13 1 49
2 Adeno 11 35 6 52
3 Astro 0
4 Calici 32 39 37 108
5 CMV 14 1 6 21
6 CMV 2 3 5 3 2 4 3 9 10 5 1 7 13 12 79
7 Dengue 0
8 Entero 8 12 3 5 28
9 Entero 1 10 3 14
10 Epst.Barr 7 7
11 Epst.Barr 15 2 23 12 15 16 15 20 30 7 30 3 19 9 216
12 Heterof.antist. 1 10 18 8 3 43 2 3 4 1 93
13 Hanta 2 2
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 2 1 2 5
16 Hepatitt B 21 6 6 4 17 4 1 4 6 11 14 8 6 108
17 Hepatitt B 0
18 Hepatitt C 44 5 8 1 5 30 93
19 Hepatitt C 15 16 15 7 34 5 17 2 5 28 23 3 17 2 7 14 210
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 1 1
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 2 1 4 12 108 1 2 14 7 3 31 1 79 2 12 279
24 Herpes simp 4 1 1 6
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 4 9 3 5 5 26
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 1 1
30 HTLV uspes. 0
31 H.Papilloma 5 5
32 H.Parvo B19 0
33 H.Parvo B19 1 1 2 1 5
34 Infl. A 0
35 Infl. A 20 6 26
36 Infl. B 0
37 Infl. B 1 1 3 1 6
38 Morbilli 0
39 Morbilli 0
40 Ockelbo 0
41 Orf 0
42 Parainfl. 5 2 1 1 10 12 31
43 Parainfl. 5 6 4 2 1 18
44 Parotitt 0
45 Parotitt 1 1
46 Pox 0
47 Resp.sync. 2 1 6 1 1 1 1 3 16
48 Resp.sync. 17 1 2 1 21
49 Reo 0
50 Rhinovirus 2 2
51 Rota 1 1 2 1 4 1 2 2 14
52 Rubella 0
53 Rubella 0
54 SRV 0
55 TBE 0
56 Var.zoster 1 13 1 15 1 31
57 Var.zoster 1 2 4 2 2 4 1 5 1 1 23
58 Mycopl.pn. 8 8
59 Mycopl.pn. 14 22 37 2 26 11 165 36 34 142 4 16 509
60 Resp.chlam.+ 54 6 13 22 2 94 63 69 15 338
61 Chl.pneu. 5 2 7
62 Chl.pneu. 182 35 30 58 11 8 7 331
63 Chl.trach. 67 47 25 215 62 57 47 78 108 137 19 70 109 19 60 119 106 1345
64 Chl.trach. 0