POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

SEPTEMBER 2002
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 3 7 5 2 1 7 3 5 11 2 1 52
2 Adeno 1 14 1 9 25
3 Astro 0
4 Calici 18 5 5 28
5 CMV 1 9 1 1 12
6 CMV 3 9 9 1 2 4 9 8 2 5 1 53
7 Dengue 0
8 Entero 11 17 11 8 47
9 Entero 3 3
10 Epst.Barr 2 2
11 Epst.Barr 2 12 9 19 14 1 21 10 18 31 28 3 62 2 28 13 273
12 Heterof.antist. 1 18 16 9 5 32 2 1 4 88
13 Hanta 0
14 Hanta 2 2 1 5
15 Hepatitt A 3 2 4 1 10
16 Hepatitt B 19 6 3 10 5 7 5 4 4 11 6 10 2 5 6 103
17 Hepatitt B 0
18 Hepatitt C 151 3 6 35 195
19 Hepatitt C 16 19 8 33 17 10 10 4 8 7 19 2 19 1 7 14 194
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 1 1
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 4 1 4 3 89 1 4 11 5 1 14 1 40 5 12 195
24 Herpes simp 1 1 1 1 1 1 3 9
25 HHV-6 0
26 HIV 4 4
27 HIV 4 3 1 1 6 1 16
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 7 7
30 HTLV uspes. 0
31 H.Papilloma 31 31
32 H.Parvo B19 0
33 H.Parvo B19 1 2 1 1 1 2 8
34 Infl. A 1 1
35 Infl. A 4 1 5
36 Infl. B 0
37 Infl. B 0
38 Morbilli 0
39 Morbilli 0
40 Ockelbo 0
41 Orf 0
42 Parainfl. 5 3 1 2 11
43 Parainfl. 1 1
44 Parotitt 0
45 Parotitt 1 1 2
46 Pox 1 1
47 Resp.sync. 0
48 Resp.sync. 7 1 1 9
49 Reo 0
50 Rhinovirus 3 3
51 Rota 1 1 1 4 1 1 1 1 11
52 Rubella 0
53 Rubella 0
54 SRV 0
55 TBE 1 1
56 Var.zoster 13 2 1 10 2 28
57 Var.zoster 5 6 1 1 2 1 4 1 2 1 24
58 Mycopl.pn. 5 5
59 Mycopl.pn. 7 11 61 37 3 18 6 168 24 16 72 19 10 5 457
60 Resp.chlam.+ 32 3 9 7 53 40 12 5 24 185
61 Chl.pneu. 2 2 4
62 Chl.pneu. 58 17 3 11 52 141
63 Chl.trach. 59 70 30 225 49 54 45 74 54 102 110 24 55 115 23 59 85 93 1326
64 Chl.trach. 0