POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

DESEMBER 2003
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 2 41 3 2 3 55
2 Astro 0
3 Noro 16 4 20
4 CMV 14 5 6 25
5 CMV 3 3 5 2 8 2 4 4 2 1 34
6 Dengue 2 2
7 Entero 2 2 2 1 7
8 Entero 1 1 1 3
9 Epst.Barr 22 1 3 26
10 Epst.Barr 4 5 20 25 16 21 16 15 4 40 3 22 6 197
11 Heterof.antist. 11 3 7 4 2 17 4 10 4 62
12 Hanta 0
13 Hanta 1 3 1 5
14 Hepatitt A 3 1 1 1 1 7
15 Hepatitt B 29 2 1 4 12 7 2 2 5 15 4 14 2 6 4 3 3 115
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 41 17 5 10 17 90
18 Hepatitt C 7 9 3 12 20 13 2 20 4 7 18 18 2 5 14 154
19 Hepatitt D 1 1
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 5 4 8 123 4 2 3 3 3 19 1 1 66 3 4 249
23 Herpes simp 6 1 1 1 1 10
24 HHV-6 1 1
25 HIV 1 1
26 HIV 6 6 2 1 3 18
27 HTLV- I 0
28 HTLV-II 1 1
29 HTLV uspes. 0
30 H.Metapneumo 0
31 H.Papilloma 9 9
32 H.Parvo B19 0
33 H.Parvo B19 2 1 3
34 Infl. A 69 4 4 144 12 39 27 9 15 4 38 87 3 190 645
35 Infl. A 23 14 9 1 8 118 7 42 15 71 5 8 321
36 Infl. B 1 1 2
37 Infl. B 1 5 3 6 1 1 17
38 Morbilli 0
39 Morbilli 0
40 Ockelbo 0
41 Orf 0
42 Parainfl. 13 1 1 1 1 4 16 37
43 Parainfl. 1 1 2 1 1 6
44 Parotitt 0
45 Parotitt 0
46 Pox 0
47 Resp.sync. 2 13 29 42 5 17 28 3 6 13 8 28 6 9 16 225
48 Resp.sync. 9 1 1 3 14
49 Reo 0
50 Rhinovirus 11 11
51 Rota 3 1 2 1 1 1 9
52 Rubella 0
53 Rubella 0
54 SRV 0
55 TBE 0
56 Var.zoster 1 2 19 1 14 2 1 40
57 Var.zoster 1 9 3 1 4 4 7 1 30
58 Mycopl.pn. 3 1 2 3 9
59 Mycopl.pn. 7 10 9 34 3 17 83 15 22 10 27 11 9 257
60 Resp.chlam.+ 9 8 5 9 1 48 29 1 14 124
61 Chl.pneu. 16 2 9 27
62 Chl.pneu. 27 18 5 6 1 15 72
63 Chl.trach. 50 48 14 192 47 51 30 62 46 80 116 21 54 100 22 79 130 83 1225
64 Chl.trach. 0