POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MAI 2003
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 2 1 1 9 2 8 1 29
2 Adeno 1 3 26 3 1 2 36
3 Astro 1 1
4 Calici 4 3 4 11
5 CMV 14 2 5 21
6 CMV 2 2 3 2 11 7 4 3 5 1 4 3 13 2 62
7 Dengue 1 1
8 Entero 3 1 1 1 6
9 Entero 3 3
10 Epst.Barr 8 8
11 Epst.Barr 4 9 26 19 17 16 24 29 32 35 1 17 14 243
12 Heterof.antist. 1 12 14 6 7 1 1 14 6 62
13 Hanta 0
14 Hanta 3 3
15 Hepatitt A 1 2 2 5
16 Hepatitt B 9 7 2 4 24 5 4 4 8 7 12 6 5 10 2 6 1 2 118
17 Hepatitt B 14 1 1 16
18 Hepatitt C 76 1 9 5 40 131
19 Hepatitt C 18 22 7 19 21 13 4 14 4 34 17 5 24 1 1 13 1 218
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 5 2 9 100 4 6 3 2 23 14 168
24 Herpes simp 2 2 1 2 5 52 1 3 68
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 5 3 3 1 12
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 3 3
33 H.Parvo B19 1 1
34 H.Parvo B19 1 3 2 1 4 3 14
35 Infl. A 7 1 17 25
36 Infl. A 32 2 6 15 3 1 59
37 Infl. B 1 2 5 8
38 Infl. B 1 1 1 3 2 19 4 31
39 Morbilli 0
40 Morbilli 2 2
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 4 1 2 1 8
44 Parainfl. 1 1
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 2 5 4 6 1 2 2 1 2 10 3 5 1 44
49 Resp.sync. 5 1 1 1 1 9
50 Reo 0
51 Rhinovirus 18 18
52 Rota 7 5 1 2 1 9 7 8 5 10 1 2 15 2 5 1 81
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 1 9 1 1 9 2 25
58 Var.zoster 2 5 3 1 1 1 4 2 3 3 1 26
59 Mycopl.pn. 2 3 1 3 9
60 Mycopl.pn. 2 8 21 11 1 21 68 5 25 45 27 11 10 255
61 Resp.chlam.+ 6 10 12 24 1 43 25 10 68 199
62 Chl.pneu. 4 13 4 3 24
63 Chl.pneu. 41 15 14 19 3 2 94
64 Chl.trach. 65 60 26 216 58 66 57 69 49 111 126 25 54 124 27 73 121 82 1409
65 Chl.trach. 0