POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

NOVEMBER 2003
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 10 18 2 1 2 1 34
2 Astro 3 3
3 Calici 5 3 8
4 CMV 8 3 3 14
5 CMV 2 1 4 3 1 4 2 5 5 7 5 12 51
6 Dengue 0
7 Entero 7 1 6 3 7 24
8 Entero 1 1 2
9 Epst.Barr 1 2 3
10 Epst.Barr 1 16 20 26 14 17 19 20 13 12 25 3 19 6 211
11 Heterof.antist. 12 12 2 4 22 5 9 7 73
12 Hanta 0
13 Hanta 2 5 7
14 Hepatitt A 3 1 3 1 1 1 10
15 Hepatitt B 40 4 4 4 7 4 5 1 7 3 11 4 2 5 4 4 109
16 Hepatitt B 13 1 14
17 Hepatitt C 65 17 3 8 15 4 35 147
18 Hepatitt C 20 5 7 10 20 2 3 14 15 8 1 4 6 17 132
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 4 4 7 88 6 9 4 2 19 1 64 1 2 211
23 Herpes simp 5 1 1 2 5 1 15
24 HHV-6 0
25 HIV 0
26 HIV 9 12 1 1 2 2 27
27 HTLV- I 0
28 HTLV-II 3 3
29 HTLV uspes. 0
30 H.Metapneumo 0
31 H.Papilloma 15 15
32 H.Parvo B19 0
33 H.Parvo B19 1 1 2
34 Infl. A 71 60 13 8 3 4 91 37 287
35 Infl. A 3 1 2 29 23 1 59
36 Infl. B 1 1
37 Infl. B 2 2 4
38 Morbilli 0
39 Morbilli 0
40 Ockelbo 0
41 Orf 0
42 Parainfl. 22 8 6 1 8 32 77
43 Parainfl. 5 1 1 3 2 12
44 Parotitt 0
45 Parotitt 1 1
46 Pox 0
47 Resp.sync. 1 3 8 2 2 5 1 6 3 2 1 5 39
48 Resp.sync. 7 1 1 9
49 Reo 0
50 Rhinovirus 10 10
51 Rota 1 1 3 4 1 10
52 Rubella 0
53 Rubella 0
54 SRV 0
55 TBE 1 1
56 Var.zoster 2 20 2 2 1 14 3 44
57 Var.zoster 1 8 1 1 2 1 6 3 4 27
58 Mycopl.pn. 2 4 1 7
59 Mycopl.pn. 1 10 11 25 5 28 1 78 11 42 44 21 9 18 304
60 Resp.chlam.+ 10 9 5 8 35 37 2 106
61 Chl.pneu. 2 1 7 13 23
62 Chl.pneu. 40 2 17 11 51 6 20 16 163
63 Chl.trach. 62 61 39 196 76 56 42 57 99 124 20 62 121 40 65 147 81 1348
64 Chl.trach. 0