POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

APRIL 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 1 1 12 1 1 5 1 1 3 18 1 9 1 55
2 Adeno 5 7 10 1 3 26
3 Astro 0
4 Noro 18 5 5 28
5 CMV 12 1 3 1 4 21
6 CMV 1 3 13 2 2 1 12 10 4 9 9 7 10 1 84
7 Dengue 1 1
8 Entero 3 2 5
9 Entero 3 3
10 Epst.Barr 2 2
11 Epst.Barr 2 8 18 14 16 21 18 40 19 6 14 29 21 15 241
12 Heterof.antist. 5 14 14 14 3 39 5 10 104
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 3 1 1 2 2 9
16 Hepatitt B 11 2 3 1 8 3 2 5 5 5 10 3 1 4 3 5 71
17 Hepatitt B 1 2 3
18 Hepatitt C 16 18 8 5 17 19 31 114
19 Hepatitt C 5 6 18 23 8 4 7 9 11 2 12 3 8 116
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 4 2 7 111 4 3 3 5 2 20 1 54 4 20 240
24 Herpes simp 1 1 1 4 4 2 2 1 16
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 9 1 9 2 1 1 1 24
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapnumo 0
32 H.Papilloma 16 16
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 1 1 1 3
35 Infl. A 2 2
36 Infl. A 1 4 1 8 16 2 32
37 Infl. B 2 1 3 6
38 Infl. B 2 1 1 3 2 9
39 Morbilli 0
40 Morbilli 1 1 2
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 5 3 1 1 1 3 14 28
44 Parainfl. 2 2 4 1 9
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 12 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 28
49 Resp.sync. 23 1 1 1 26
50 Reo 0
51 Rhinovirus 7 7
52 Rota 7 11 2 5 1 8 6 8 8 2 18 9 4 89
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 1 22 1 13 1 3 43
58 Var.zoster 3 15 1 3 4 2 6 1 35
59 Mycopl.pn. 3 1 4
60 Mycopl.pn. 2 16 4 25 2 24 3 52 8 14 40 8 14 2 214
61 Resp.chlam.+ 2 5 15 1 41 15 1 11 10 101
62 Chl.pneu. 2 16 18
63 Chl.pneu. 7 17 8 9 5 19 11 76
64 Chl.trach. 46 44 26 230 48 48 32 77 49 104 124 20 16 106 18 67 94 106 1255
65 Chl.trach. 0