POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

AUGUST 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 1 2 4 1 2 5 4 1 16 1 1 40
2 Adeno 4 1 5 1 1 12
3 Astro 3 3
4 Noro 8 3 11
5 CMV 9 2 1 6 18
6 CMV 2 12 5 4 6 7 4 7 4 51
7 Dengue 2 2
8 Entero 2 1 3 1 1 4 12
9 Entero 2 2
10 Epst.Barr 8 8
11 Epst.Barr 10 12 3 19 25 22 25 20 1 13 40 2 9 15 216
12 Heterof.antist. 1 18 9 6 6 1 2 23 2 3 71
13 Hanta 0
14 Hanta 3 1 2 6
15 Hepatitt A 1 3 9 2 1 1 3 2 22
16 Hepatitt B 5 3 2 22 3 2 6 3 1 8 3 1 7 2 4 3 75
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 18 21 7 8 17 5 10 43 129
19 Hepatitt C 6 4 9 23 4 4 15 4 13 17 9 108
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 1 1
23 Herpes simp 4 3 26 136 7 4 5 2 32 3 57 2 8 289
24 Herpes simp 3 2 1 1 2 4 3 1 4 21
25 HHV-6 0
26 HIV 3 3
27 HIV 1 8 1 3 13
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 0
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 2 1 1 1 2 7
35 Infl. A 1 1
36 Infl. A 1 1 2
37 Infl. B 0
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 1 1
43 Parainfl. 1 1 2 1 5
44 Parainfl. 3 3
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 1 1
49 Resp.sync. 3 3
50 Reo 0
51 Rhinovirus 5 5
52 Rota 5 2 2 3 1 3 2 4 1 1 3 2 29
53 Rubella 0
54 Rubella 1 1
55 SRV 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 1 4 19 4 31 2 5 66
58 Var.zoster 1 6 4 1 1 1 6 2 1 23
59 Mycopl.pn. 3 1 4
60 Mycopl.pn. 3 9 11 30 9 17 39 12 11 7 21 17 7 193
61 Resp.chlam.+ 14 1 6 37 6 64
62 Chl.pneu. 2 3 5 10
63 Chl.pneu. 2 9 7 7 8 11 6 4 54
64 Chl.trach. 53 41 37 278 54 61 54 52 64 99 137 23 62 91 22 96 105 79 1408
65 Chl.trach. 0