POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JANUAR 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 3 3 4 1 8 1 2 8 3 17 50
2 Adeno 12 2 26 4 2 1 1 1 6 55
3 Astro 1 1
4 Noro 1 4 1 17 23
5 CMV 12 2 1 2 17
6 CMV 4 3 14 7 4 1 1 2 3 3 12 1 55
7 Dengue 0
8 Entero 1 7 1 2 11
9 Entero 2 2
10 Epst.Barr 3 3
11 Epst.Barr 2 12 7 8 28 18 11 9 8 6 28 23 16 17 193
12 Heterof.antist. 9 12 5 1 4 25 5 4 14 79
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1 2
15 Hepatitt A 1 2 1 1 5
16 Hepatitt B 20 1 4 6 5 1 4 5 5 3 9 1 3 1 8 2 78
17 Hepatitt B 3 3
18 Hepatitt C 34 29 5 3 19 90
19 Hepatitt C 6 6 16 18 11 2 15 2 13 17 1 14 4 22 147
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 9 11 16 91 2 4 9 2 19 1 63 3 11 241
24 Herpes simp 1 4 1 2 2 3 2 2 17
25 HHV-6 0
26 HIV 1 1
27 HIV 6 7 6 2 4 25
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 8 8
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 1 1 2
35 Infl. A 2 2 22 3 24 2 1 2 3 1 2 34 98
36 Infl. A 28 7 1 1 3 113 16 24 115 11 9 7 335
37 Infl. B 2 1 1 4
38 Infl. B 4 5 2 1 12
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 10 1 1 1 7 20
44 Parainfl. 5 2 1 1 1 10
45 Parotitt 0
46 Parotitt 1 1
47 Pox 0
48 Resp.sync. 13 46 83 93 4 19 45 13 24 41 43 6 31 70 10 30 37 608
49 Resp.sync. 23 7 2 1 5 2 2 42
50 Reo 0
51 Rhinovirus 8 8
52 Rota 3 3 4 2 1 1 2 5 1 22
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 19 5 1 13 4 44
58 Var.zoster 1 7 2 1 1 3 7 1 1 1 25
59 Mycopl.pn. 1 1 2 4
60 Mycopl.pn. 3 11 21 33 6 28 8 80 17 38 4 24 17 8 298
61 Resp.chlam.+ 6 3 6 9 1 53 29 4 14 125
62 Chl.pneu. 3 15 18
63 Chl.pneu. 22 14 8 1 21 15 81
64 Chl.trach. 64 63 27 238 58 82 46 56 52 107 132 31 69 95 25 67 150 97 1459
65 Chl.trach. 0