POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JULI 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 3 1 2 1 1 3 3 4 1 1 2 16 10 1 49
2 Adeno 4 12 17 4 37
3 Astro 1 1
4 Noro 7 2 1 10
5 CMV 12 1 10 23
6 CMV 6 7 3 3 3 2 8 4 13 1 5 10 14 79
7 Dengue 0
8 Entero 5 2 1 8
9 Entero 5 2 7
10 Epst.Barr 1 3 4
11 Epst.Barr 11 8 18 18 23 16 26 25 5 8 31 3 19 15 226
12 Heterof.antist. 3 14 11 7 5 2 17 4 6 8 77
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 1 5 1 11 1 3 3 1 2 3 1 2 1 35
16 Hepatitt B 7 4 13 2 3 6 2 6 4 2 1 8 1 1 1 1 62
17 Hepatitt B 2 2
18 Hepatitt C 4 8 4 4 15 8 30 73
19 Hepatitt C 6 11 10 20 8 4 6 4 11 7 9 2 14 2 6 7 127
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 5 15 103 1 8 6 4 1 18 1 59 2 11 234
24 Herpes simp 3 2 1 3 3 6 2 20
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 7 6 3 3 4 23
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 3 3
32 H.Papilloma 8 8
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 1 1 1 2 2 7
35 Infl. A 0
36 Infl. A 1 2 1 4
37 Infl. B 0
38 Infl. B 1 1
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 6 1 1 4 4 16
44 Parainfl. 2 3 5
45 Parotitt 0
46 Parotitt 1 1
47 Pox 0
48 Resp.sync. 0
49 Resp.sync. 2 1 3
50 Reo 0
51 Rhinovirus 5 5
52 Rota 2 2 1 5 2 4 2 1 3 1 10 2 1 3 39
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 1 1 20 5 1 1 12 2 4 47
58 Var.zoster 4 5 1 1 2 4 1 4 1 23
59 Mycopl.pn. 1 1 1 3
60 Mycopl.pn. 1 19 5 39 14 11 44 4 9 16 20 15 15 212
61 Resp.chlam.+ 6 16 38 6 7 6 79
62 Chl.pneu. 3 11 14
63 Chl.pneu. 4 13 1 2 4 4 16 16 60
64 Chl.trach. 50 45 17 212 56 49 48 45 34 79 99 25 61 79 23 68 120 80 1190
65 Chl.trach. 0