POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JUNI 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 1 4 1 1 4 2 1 9 1 1 5 32
2 Adeno 4 10 1 15
3 Astro 0
4 Noro 6 1 3 10
5 CMV 10 5 1 12 28
6 CMV 7 7 1 1 4 5 11 6 4 1 11 14 23 1 96
7 Dengue 1 1
8 Entero 1 2 5 5 13
9 Entero 2 1 2 1 6
10 Epst.Barr 8 8
11 Epst.Barr 1 15 10 12 25 20 24 30 30 4 17 40 4 21 12 265
12 Heterof.antist. 1 16 21 8 6 39 4 8 2 105
13 Hanta 0
14 Hanta 0
15 Hepatitt A 6 1 1 1 9
16 Hepatitt B 10 3 8 3 13 4 3 4 4 4 10 6 2 9 9 6 98
17 Hepatitt B 2 2
18 Hepatitt C 9 24 5 9 11 16 42 116
19 Hepatitt C 13 7 10 42 9 1 14 4 1 6 2 12 4 12 137
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 4 1 17 119 1 5 6 8 22 1 1 68 2 11 266
24 Herpes simp 3 3 3 1 2 3 3 18
25 HHV-6 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 5 17 1 1 4 1 29
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 13 13
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 1 1
35 Infl. A 0
36 Infl. A 1 1 2
37 Infl. B 1 1 2
38 Infl. B 1 1 2
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 1 13 1 2 2 7 24 50
44 Parainfl. 3 4 6 1 14
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 1 1
49 Resp.sync. 7 2 1 10
50 Reo 0
51 Rhinovirus 3 3
52 Rota 1 2 1 2 6 11 5 2 2 6 9 1 7 55
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 3 24 4 1 1 1 14 1 4 55
58 Var.zoster 1 2 4 1 4 3 1 2 1 2 21
59 Mycopl.pn. 3 3
60 Mycopl.pn. 1 12 14 89 1 33 1 53 8 27 6 7 15 9 276
61 Resp.chlam.+ 16 2 34 12 1 7 72
62 Chl.pneu. 1 2 7 10
63 Chl.pneu. 1 12 7 12 8 7 23 11 81
64 Chl.trach. 72 78 19 248 64 77 36 68 51 105 123 19 53 111 32 69 138 110 1473
65 Chl.trach. 0