POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MAI 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 1 2 1 4 1 1 2 5 3 11 36
2 Adeno 5 5 5 1 1 2 19
3 Astro 1 1
4 Noro 11 4 3 18
5 CMV 12 4 3 1 7 27
6 CMV 7 13 7 3 8 6 4 5 1 5 9 9 77
7 Dengue 0
8 Entero 1 1 4 6
9 Entero 4 1 5
10 Epst.Barr 1 10 11
11 Epst.Barr 1 9 4 15 25 21 27 15 23 13 11 46 3 11 14 238
12 Heterof.antist. 16 4 4 13 1 3 34 7 5 87
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 12 4 6 4 14 4 3 2 5 3 3 7 6 6 6 1 86
17 Hepatitt B 2 2
18 Hepatitt C 15 25 3 4 18 37 102
19 Hepatitt C 3 7 4 36 3 17 2 10 4 6 18 2 9 121
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 5 1 28 91 2 3 4 5 10 2 46 2 17 216
24 Herpes simp 1 1 4 1 2 1 1 11
25 HHV-6 1 1
26 HIV 3 3
27 HIV 5 4 3 2 1 15
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 0
33 H.Parvo B19 1 1
34 H.Parvo B19 1 1 1 2 5
35 Infl. A 0
36 Infl. A 9 2 5 16
37 Infl. B 1 1 2
38 Infl. B 1 1
39 Morbilli 0
40 Morbilli 2 1 3
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 14 1 2 1 2 3 9 32
44 Parainfl. 6 2 1 9
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 1 1 2
49 Resp.sync. 3 1 1 2 7
50 Reo 0
51 Rhinovirus 10 10
52 Rota 5 5 2 1 6 10 7 6 1 2 2 10 1 4 3 65
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 1 2 7 2 1 1 7 23
58 Var.zoster 2 6 3 1 3 2 1 18
59 Mycopl.pn. 3 1 1 5
60 Mycopl.pn. 2 6 6 22 14 6 73 2 17 8 10 9 5 180
61 Resp.chlam.+ 6 3 13 1 33 8 10 74
62 Chl.pneu. 1 14 15
63 Chl.pneu. 8 18 7 8 18 5 15 23 102
64 Chl.trach. 60 50 34 204 72 43 39 58 55 84 120 19 46 92 26 96 99 100 1297
65 Chl.trach. 0