POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MARS 2004
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 1 1 11 1 3 4 4 1 8 14 1 1 7 66
2 Adeno 8 2 20 10 1 1 12 54
3 Astro 4 4
4 Noro 29 1 24 54
5 CMV 19 3 1 23
6 CMV 3 13 4 2 7 15 3 5 9 8 23 92
7 Dengue 1 1
8 Entero 1 4 1 2 8
9 Entero 5 1 1 7
10 Epst.Barr 2 2
11 Epst.Barr 13 16 9 16 22 21 28 22 9 7 42 2 26 9 242
12 Heterof.antist. 6 14 15 7 3 3 36 6 5 5 2 102
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 2 3 1 1 2 9
16 Hepatitt B 22 7 2 4 18 3 1 3 5 5 8 4 2 16 3 8 5 116
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 17 38 9 10 28 1 62 165
19 Hepatitt C 18 7 5 33 7 2 13 2 3 23 24 3 21 4 23 188
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 5 4 17 140 1 3 7 3 1 35 1 61 2 16 296
24 Herpes simp 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1 19
25 HHV-6 0
26 HIV 1 1
27 HIV 11 7 3 3 3 27
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 1 1
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 15 15
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 2 1 1 4
35 Infl. A 1 4 5
36 Infl. A 13 13 3 12 41 2 4 88
37 Infl. B 3 2 5
38 Infl. B 2 1 12 15
39 Morbilli 0
40 Morbilli 2 2
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 10 11 21
44 Parainfl. 3 1 2 3 2 11
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 6 5 16 12 6 6 1 11 8 7 4 11 3 4 11 111
49 Resp.sync. 43 2 11 4 2 3 65
50 Reo 0
51 Rhinovirus 7 7
52 Rota 11 15 6 6 3 6 9 10 12 3 13 6 4 1 105
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 3 13 2 1 4 7 32
58 Var.zoster 1 2 11 1 2 5 1 11 2 4 40
59 Mycopl.pn. 2 2
60 Mycopl.pn. 9 12 23 2 29 6 44 10 22 7 17 9 3 193
61 Resp.chlam.+ 4 7 6 12 50 36 1 6 20 142
62 Chl.pneu. 2 4 6 14 26
63 Chl.pneu. 1 18 16 15 11 21 82
64 Chl.trach. 69 68 36 268 81 65 62 70 61 125 123 29 70 144 27 71 126 79 1574
65 Chl.trach. 0