POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

APRIL 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 7 1 1 3 1 4 6 2 3 9 1 3 5 51
2 Adeno 12 1 4 11 1 5 34
3 Astro 3 3
4 Noro 14 1 4 2 48 1 70
5 CMV 12 2 2 5 21
6 CMV 2 3 4 7 1 4 3 6 2 8 16 11 9 2 78
7 Dengue 2 2
8 Entero 4 1 1 3 9
9 Entero 3 6 9
10 Epst.Barr 1 10 11
11 Epst.Barr 4 14 16 28 24 23 18 15 34 1 11 42 9 20 11 270
12 Heterof.antist. 1 23 5 8 4 2 35 4 82
13 Hanta 0
14 Hanta 2 1 1 4
15 Hepatitt A 1 1
16 Hepatitt B 8 1 22 3 5 8 4 6 6 8 26 4 1 102
17 Hepatitt B 2 2
18 Hepatitt C 3 6 5 23 3 13 11 1 6 6 77
19 Hepatitt C 2 5 29 14 14 3 9 19 1 10 2 108
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 4 3 19 163 3 6 3 13 3 18 1 62 4 15 317
24 Herpes simp 3 2 1 3 3 4 2 3 21
25 HHV-6 1 1
26 HIV 1 1
27 HIV 2 9 1 2 6 1 21
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 1 1
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapnumo 5 3 1 4 13
32 H.Papilloma 11 11
33 H.Parvo B19 2 1 3
34 H.Parvo B19 2 1 3 1 1 8
35 Infl. A 1 38 3 5 2 1 17 10 77
36 Infl. A 8 17 2 2 26 12 87 51 17 1 9 232
37 Infl. B 1 25 8 1 2 4 2 10 1 54
38 Infl. B 3 9 2 1 6 11 2 13 12 5 3 67
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 1 24 6 12 1 2 2 4 8 60
44 Parainfl. 2 1 3 2 8
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 5 18 45 39 4 12 13 10 7 13 5 14 2 1 12 200
49 Resp.sync. 7 1 3 11
50 Reo 0
51 Rhinovirus 9 9
52 Rota 3 19 8 8 6 5 7 14 20 2 8 3 16 3 5 1 128
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 23 1 3 23 3 54
58 Var.zoster 1 2 4 2 1 2 4 4 1 3 24
59 Mycopl.pn. 4 3 13 2 4 26
60 Mycopl.pn. 13 13 14 66 3 9 24 112 9 20 14 10 7 21 335
61 Resp.chlam.+ 37 9 5 4 19 17 1 9 101
62 Chl.pneu. 1 1 2
63 Chl.pneu. 21 1 31 5 6 10 11 3 88
64 Chl.trach. 71 81 32 253 90 87 36 85 68 131 202 20 79 179 37 89 154 97 1791
65 Chl.trach. 0