POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

AUGUST 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 3 1 1 1 2 4 1 1 1 8 1 11 35
2 Adeno 4 1 1 4 4 2 3 19
3 Astro 0
4 Noro 1 15 16
5 CMV 8 11 1 20
6 CMV 5 7 1 5 16 10 6 7 1 9 10 4 81
7 Dengue 0
8 Entero 7 1 1 3 22 34
9 Entero 3 1 1 5
10 Epst.Barr 17 17
11 Epst.Barr 1 8 23 12 20 31 36 31 32 2 19 44 6 20 12 297
12 Heterof.antist. 1 21 9 8 2 32 2 75
13 Hanta 0
14 Hanta 1 3 4
15 Hepatitt A 2 1 1 1 1 1 1 8
16 Hepatitt B 13 6 2 1 17 1 1 2 4 8 11 2 68
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 30 2 4 7 7 12 2 8 72
19 Hepatitt C 6 26 13 1 12 10 5 12 3 5 4 97
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 2 2
23 Herpes simp 4 5 27 2 6 7 16 3 15 8 60 1 13 167
24 Herpes simp 2 1 4 2 7 1 3 2 22
25 HHV-6 0
26 HIV 1 1
27 HIV 9 1 8 1 2 21
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 0
32 H.Papilloma 9 9
33 H.Parvo B19 1 1 2
34 H.Parvo B19 3 1 1 7 12
35 Infl. A 0
36 Infl. A 1 6 7
37 Infl. B 0
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 2 2 4
44 Parainfl. 2 1 3
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 20
49 Resp.sync. 1 1 2
50 Reo 0
51 Rhinovirus 4 4
52 Rota 1 2 1 1 2 1 1 1 2 12
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 4 1 3 1 15 2 1 28
58 Var.zoster 1 6 2 1 3 1 2 2 3 21
59 Mycopl.pn. 8 3 15 7 7 40
60 Mycopl.pn. 3 10 14 48 11 10 17 58 7 17 18 15 8 7 243
61 Resp.chlam.+ 17 7 2 14 1 10 7 1 59
62 Chl.pneu. 1 3 4
63 Chl.pneu. 17 11 8 15 2 7 5 65
64 Chl.trach. 75 82 36 97 86 46 81 69 117 156 13 67 155 42 80 133 104 1439
65 Chl.trach. 0