POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JANUAR 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 1 2 10 1 2 2 6 1 5 13 1 25 74
2 Adeno 22 1 17 7 2 3 3 55
3 Astro 3 3
4 Noro 39 7 12 12 100 170
5 CMV 13 3 2 7 25
6 CMV 3 3 5 4 1 5 10 12 6 5 1 8 10 7 80
7 Dengue 0
8 Entero 1 1 3 4 9
9 Entero 3 2 3 8
10 Epst.Barr 2 11 13
11 Epst.Barr 2 10 8 18 15 31 18 33 24 5 13 44 3 19 16 259
12 Heterof.antist. 19 8 13 4 23 3 70
13 Hanta 0
14 Hanta 3 4 1 1 9
15 Hepatitt A 2 1 1 4
16 Hepatitt B 14 1 1 17 3 3 3 11 5 8 4 16 1 5 5 97
17 Hepatitt B 2 3 2 7
18 Hepatitt C 6 9 9 5 9 1 41 5 85
19 Hepatitt C 6 16 10 4 9 17 2 12 14 5 95
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 2 2
23 Herpes simp 5 2 14 161 3 7 1 6 22 1 72 12 306
24 Herpes simp 1 1 3 2 3 1 4 2 17
25 HHV-6 0
26 HIV 1 1
27 HIV 5 3 1 9
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 37 7 38 11 93
32 H.Papilloma 0
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 3 2 2 2 9
35 Infl. A 9 13 3 1 1 5 1 33
36 Infl. A 1 2 17 1 10 5 3 2 41
37 Infl. B 5 4 2 1 12
38 Infl. B 1 1 1 4 4 2 13
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 5 2 1 2 2 12
44 Parainfl. 2 1 1 4
45 Parotitt 0
46 Parotitt 1 1 1 1 4
47 Pox 0
48 Resp.sync. 1 6 18 1 2 1 1 5 1 1 37
49 Resp.sync. 14 1 15
50 Reo 0
51 Rhinovirus 15 15
52 Rota 1 2 1 2 2 3 2 6 6 3 1 6 1 1 37
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 4 14 2 2 21 3 2 49
58 Var.zoster 1 2 6 1 1 2 5 3 6 27
59 Mycopl.pn. 2 11 38 2 8 61
60 Mycopl.pn. 22 13 23 45 4 39 56 118 26 30 61 19 10 19 485
61 Resp.chlam.+ 36 6 3 6 47 7 1 2 18 126
62 Chl.pneu. 2 2 3 2 3 12
63 Chl.pneu. 26 20 4 8 6 1 65
64 Chl.trach. 45 50 42 265 85 82 43 71 44 137 123 11 78 129 24 72 168 90 1559
65 Chl.trach. 0