POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JULI 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 1 8 1 1 2 2 2 3 7 1 1 5 36
2 Adeno 2 3 4 1 1 3 14
3 Astro 0
4 Noro 1 13 14
5 CMV 7 5 4 10 26
6 CMV 3 2 1 6 4 3 3 6 9 3 4 2 46
7 Dengue 0
8 Entero 4 5 26 8 19 62
9 Entero 5 1 1 1 8
10 Epst.Barr 9 9
11 Epst.Barr 2 9 15 19 24 25 24 13 13 4 10 33 23 5 219
12 Heterof.antist. 13 5 5 19 5 47
13 Hanta 0
14 Hanta 2 2
15 Hepatitt A 2 1 1 1 5
16 Hepatitt B 13 3 2 1 6 6 1 1 6 5 7 5 15 2 3 1 77
17 Hepatitt B 1 1 2
18 Hepatitt C 12 5 1 8 11 15 1 14 67
19 Hepatitt C 1 6 12 6 7 5 7 13 1 9 2 69
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 1 1
23 Herpes simp 2 2 21 263 2 9 4 15 25 1 6 44 12 406
24 Herpes simp 1 1 3 5 10
25 HHV-6 0
26 HIV 0
27 HIV 4 5 1 2 1 13
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 1 1
32 H.Papilloma 0
33 H.Parvo B19 1 1
34 H.Parvo B19 1 1 2 2 1 7
35 Infl. A 0
36 Infl. A 2 5 7
37 Infl. B 3 3
38 Infl. B 1 1
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 1 9 1 1 12
44 Parainfl. 2 2
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 1 1 7 24 3 1 3 5 5 1 7 22 1 1 7 89
49 Resp.sync. 2 1 1 1 5
50 Reo 0
51 Rhinovirus 8 8
52 Rota 8 2 8 3 1 1 2 1 3 1 1 31
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 6 36 2 2 1 3 12 1 1 64
58 Var.zoster 9 2 2 6 1 3 4 27
59 Mycopl.pn. 5 2 8 3 1 19
60 Mycopl.pn. 3 9 10 47 3 7 60 3 16 15 8 10 5 196
61 Resp.chlam.+ 19 10 2 6 11 9 1 58
62 Chl.pneu. 1 1 2 4
63 Chl.pneu. 10 6 6 9 4 8 3 46
64 Chl.trach. 51 59 15 418 90 71 43 78 69 94 134 19 74 102 32 66 108 86 1609
65 Chl.trach. 0