POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JUNI 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 1 2 2 16 1 5 32
2 Adeno 14 1 9 2 1 4 3 34
3 Astro 4 1 5
4 Noro 15 1 16
5 CMV 11 3 4 18
6 CMV 2 7 15 2 3 6 17 1 1 1 4 6 10 8 83
7 Dengue 1 1
8 Entero 6 1 8 15
9 Entero 5 5 10
10 Epst.Barr 16 16
11 Epst.Barr 3 9 16 35 27 28 29 24 34 2 18 46 2 15 6 294
12 Heterof.antist. 12 16 10 3 41
13 Hanta 0
14 Hanta 4 1 1 6
15 Hepatitt A 1 1 1 1 1 5
16 Hepatitt B 14 2 4 1 8 5 3 2 6 4 13 7 1 9 1 1 3 84
17 Hepatitt B 2 2
18 Hepatitt C 1 15 12 6 15 17 1 13 13 93
19 Hepatitt C 11 19 14 5 11 1 6 6 15 4 6 98
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 1 1
22 Hepatitt E 1 1
23 Herpes simp 2 3 23 1 5 3 18 1 28 1 5 53 3 12 158
24 Herpes simp 2 2 1 2 2 1 3 1 1 15
25 HHV-6 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 9 7 3 2 21
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 1 1
32 H.Papilloma 18 18
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 2 5 1 1 3 2 1 15
35 Infl. A 1 1 2
36 Infl. A 2 8 7 10 4 31
37 Infl. B 2 10 12
38 Infl. B 6 5 2 5 3 21
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 1 15 3 1 2 4 12 38
44 Parainfl. 5 2 1 8
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 2 17 25 3 12 7 6 12 13 2 12 20 10 3 25 169
49 Resp.sync. 14 6 6 26
50 Reo 0
51 Rhinovirus 22 22
52 Rota 9 9 3 1 5 7 11 2 1 1 6 2 4 61
53 Rubella 0
54 Rubella 1 1 1 3
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 5 2 1 11 1 4 25
58 Var.zoster 1 9 2 2 3 3 1 21
59 Mycopl.pn. 3 3 17 7 7 2 39
60 Mycopl.pn. 1 22 18 14 84 3 9 10 121 5 24 4 29 14 4 362
61 Resp.chlam.+ 42 14 4 7 13 13 6 99
62 Chl.pneu. 1 4 2 3 10
63 Chl.pneu. 20 18 6 4 5 4 57
64 Chl.trach. 73 74 38 116 81 52 84 88 160 191 16 96 140 32 86 156 122 1605
65 Chl.trach. 0