POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MAI 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 10 1 13 1 1 1 1 1 6 2 3 1 5 46
2 Adeno 5 3 6 6 3 1 5 29
3 Astro 1 1
4 Noro 4 29 1 34
5 CMV 11 1 2 6 20
6 CMV 3 1 9 3 3 2 2 1 5 2 1 7 8 4 51
7 Dengue 0
8 Entero 3 6 4 13
9 Entero 2 2
10 Epst.Barr 1 9 10
11 Epst.Barr 9 21 15 12 22 27 29 44 8 18 60 6 25 10 306
12 Heterof.antist. 18 13 12 1 30 8 2 84
13 Hanta 0
14 Hanta 1 3 5 9
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 4 1 3 19 4 1 4 2 8 10 1 9 1 5 7 79
17 Hepatitt B 3 3
18 Hepatitt C 10 4 5 5 11 9 8 3 55
19 Hepatitt C 3 14 3 7 2 13 13 2 7 1 65
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 1 1
23 Herpes simp 2 1 35 159 1 4 3 12 1 24 6 64 2 15 329
24 Herpes simp 1 2 3 2 2 2 4 16
25 HHV-6 1 1
26 HIV 0
27 HIV 6 6 2 4 2 20
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 3 3
32 H.Papilloma 23 23
33 H.Parvo B19 0
34 H.Parvo B19 1 2 1 1 2 7
35 Infl. A 4 1 4 5 14
36 Infl. A 1 1 2 4 6 50 9 1 6 80
37 Infl. B 2 5 8 15
38 Infl. B 2 8 1 5 3 3 16 4 4 46
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 3 3
43 Parainfl. 12 4 5 5 1 4 3 34
44 Parainfl. 1 3 2 4 10
45 Parotitt 0
46 Parotitt 0
47 Pox 0
48 Resp.sync. 4 20 41 33 3 13 18 2 8 23 4 7 29 5 4 16 230
49 Resp.sync. 9 1 2 12
50 Reo 0
51 Rhinovirus 17 17
52 Rota 6 9 8 4 2 4 6 3 30 1 1 7 13 3 9 1 107
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 1 4 18 1 2 14 3 43
58 Var.zoster 2 5 1 1 1 9 2 2 3 26
59 Mycopl.pn. 5 2 8 5 1 3 24
60 Mycopl.pn. 13 10 18 60 16 17 109 5 19 26 28 6 8 335
61 Resp.chlam.+ 37 11 4 3 13 12 4 84
62 Chl.pneu. 2 2 1 1 6
63 Chl.pneu. 1 20 12 9 10 14 4 70
64 Chl.trach. 65 55 26 209 71 76 57 70 53 121 172 23 59 148 25 79 130 89 1528
65 Chl.trach. 0