POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MARS 2005
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Bærum Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 1 6 1 1 4 2 6 2 1 8 9 49
2 Adeno 18 1 1 19 7 1 3 2 52
3 Astro 3 3
4 Noro 35 8 8 6 53 6 116
5 CMV 13 2 7 22
6 CMV 5 15 6 4 4 6 9 7 3 1 7 4 4 1 76
7 Dengue 0
8 Entero 4 3 7
9 Entero 1 3 4
10 Epst.Barr 9 9
11 Epst.Barr 8 15 28 12 13 19 23 20 2 19 38 4 25 5 231
12 Heterof.antist. 12 6 6 2 1 32 6 65
13 Hanta 0
14 Hanta 2 2 4
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 6 6 2 8 16 3 2 3 1 3 6 4 1 2 7 3 73
17 Hepatitt B 5 5
18 Hepatitt C 6 9 23 5 8 9 11 4 75
19 Hepatitt C 5 19 14 8 4 11 1 16 1 7 86
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 1 1
22 Hepatitt E 0
23 Herpes simp 6 1 13 128 2 3 6 10 1 30 1 1 84 8 294
24 Herpes simp 1 4 5 2 1 4 1 18
25 HHV-6 0
26 HIV 2 5 7
27 HIV 8 10 2 3 23
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 HTLV uspes. 0
31 H.Metapneumo 2 1 1 10 14
32 H.Papilloma 12 12
33 H.Parvo B19 1 1
34 H.Parvo B19 1 4 3 1 9
35 Infl. A 26 33 2 20 10 3 1 11 6 44 1 30 187
36 Infl. A 9 16 4 1 6 25 15 50 13 17 6 162
37 Infl. B 4 12 2 12 1 4 10 12 57
38 Infl. B 9 10 2 6 10 2 6 6 4 1 56
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Ockelbo 0
42 Orf 0
43 Parainfl. 12 7 3 9 1 1 6 4 43
44 Parainfl. 2 2 1 2 7
45 Parotitt 0
46 Parotitt 1 1
47 Pox 0
48 Resp.sync. 5 10 31 28 3 15 5 20 1 8 2 7 11 146
49 Resp.sync. 10 1 1 12
50 Reo 0
51 Rhinovirus 9 9
52 Rota 1 3 21 14 8 1 5 6 9 15 5 7 4 12 5 9 125
53 Rubella 0
54 Rubella 0
55 SRV 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 4 14 2 1 1 9 1 33
58 Var.zoster 4 3 2 1 4 1 15
59 Mycopl.pn. 1 23 3 2 29
60 Mycopl.pn. 15 7 18 66 28 10 108 17 27 10 35 11 10 362
61 Resp.chlam.+ 32 4 2 4 1 39 9 4 95
62 Chl.pneu. 1 1 1 3
63 Chl.pneu. 22 14 15 2 11 2 66
64 Chl.trach. 49 68 28 231 91 51 51 65 45 89 119 18 50 136 29 49 131 62 1362
65 Chl.trach. 0