POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

APRIL 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 1 2 4 4 6 3 1 5 16 11 58
2 Adeno 17 2 30 3 1 5 1 59
3 Astro 2 2
4 Noro 39 1 20 26 87 6 179
5 CMV 9 2 1 3 15
6 CMV 4 9 2 3 4 15 8 3 6 3 10 67
7 Dengue 1 1
8 Entero 2 6 5 1 5 19
9 Entero 5 4 9
10 Epst.Barr 1 19 20
11 Epst.Barr 8 9 16 21 20 29 22 23 21 3 6 25 3 21 13 240
12 Heterof.antist. 7 6 3 17 3 36
13 Hanta 0
14 Hanta 2 2
15 Hepatitt A 3 1 4
16 Hepatitt B 9 1 5 13 6 2 2 2 4 2 4 1 5 4 5 1 66
17 Hepatitt B 5 5
18 Hepatitt C 7 5 6 6 5 9 3 5 46
19 Hepatitt C 1 9 9 18 4 3 7 1 17 4 6 1 80
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 4 3 22 115 2 7 3 10 2 19 1 16 49 13 266
25 Herpes simp 1 1 3 2 2 9
26 HHV-6 0
27 HIV 1 1 1 3
28 HIV 4 11 1 3 19
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 15 1 4 20
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 2 5 11 18
35 H.Parvo B19 1 1
36 H.Parvo B19 1 2 1 2 2 1 7 5 21
37 Infl. A 2 108 10 1 1 1 3 16 2 36 180
38 Infl. A 3 7 7 1 16 5 12 13 34 2 100
39 Infl. B 4 3 1 1 4 8 21
40 Infl. B 1 5 7 5 4 13 17 24 1 77
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 17 5 1 7 3 33
46 Parainfl. 3 3 3 9
47 Parotitt 0
48 Parotitt 0
49 Pox 0
50 Resp.sync. 2 6 7 2 2 6 3 1 6 2 3 40
51 Resp.sync. 8 1 1 10
52 Reo 0
53 Rhinovirus 12 12
54 Rota 19 13 27 8 7 24 18 20 76 24 6 18 68 4 12 33 377
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 5 16 1 2 8 2 34
61 Var.zoster 1 10 2 1 1 1 1 4 4 1 26
62 Mycopl.pn. 28 10 11 7 11 21 7 95
63 Mycopl.pn. 43 35 24 49 5 11 17 45 7 17 11 20 2 286
64 Resp.chlam.+ 7 19 12 6 2 2 48
65 Chl.pneu. 1 1 1 5 1 13 22
66 Chl.pneu. 1 9 2 6 3 7 28
67 Chl.trach. 65 64 126 75 50 44 60 49 103 159 20 78 123 41 71 118 108 1354
68 Chl.trach. 0