POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

AUGUST 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 1 3 1 4 2 1 3 8 4 3 16 1 7 62
2 Adeno 6 1 6 1 3 1 18
3 Astro 0
4 Noro 11 1 16 3 5 5 41
5 CMV 11 4 1 16 32
6 CMV 1 5 9 3 1 1 12 8 8 1 14 10 13 86
7 Dengue 1 1
8 Entero 4 18 3 8 17 50
9 Entero 1 2 3
10 Epst.Barr 1 19 20
11 Epst.Barr 9 18 18 34 15 23 31 46 36 4 10 25 31 24 324
12 Heterof.antist. 1 10 9 12 4 1 38 3 7 85
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1 2
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 8 3 5 24 2 3 3 3 5 4 1 6 4 1 72
17 Hepatitt B 2 4 6
18 Hepatitt C 10 11 8 10 9 2 8 3 61
19 Hepatitt C 1 4 20 15 2 2 2 10 5 21 1 1 1 85
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 1 1
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 4 7 36 159 1 4 4 22 3 21 12 72 1 37 383
25 Herpes simp 1 2 1 1 5 5 4 4 2 2 27
26 HHV-6 0
27 HIV 1 1 2
28 HIV 11 1 13 1 26
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 0
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 11 5 7 23
35 H.Parvo B19 0
36 H.Parvo B19 1 3 3 4 1 1 13
37 Infl. A 0
38 Infl. A 0
39 Infl. B 0
40 Infl. B 1 1 2
41 Morbilli 0
42 Morbilli 2 2
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 1 2 3 6
46 Parainfl. 3 1 1 5
47 Parotitt 0
48 Parotitt 9 1 10
49 Pox 0
50 Resp.sync. 1 1
51 Resp.sync. 1 1 2
52 Reo 0
53 Rhinovirus 8 8
54 Rota 3 7 2 2 1 1 1 1 6 2 26
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 1 1
58 SRV 0
59 TBE 1 1
60 Var.zoster 9 33 1 1 7 1 4 15 4 4 79
61 Var.zoster 2 11 1 1 2 1 3 2 23
62 Mycopl.pn. 17 6 11 12 17 20 83
63 Mycopl.pn. 32 26 20 4 5 17 47 2 6 2 14 24 7 206
64 Resp.chlam.+ 6 3 6 3 1 12 8 1 2 42
65 Chl.pneu. 2 1 2 3 1 9
66 Chl.pneu. 8 2 3 5 5 6 29
67 Chl.trach. 95 81 176 109 94 64 67 69 140 185 20 84 173 41 106 139 117 1760
68 Chl.trach. 0