POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

DESEMBER 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 3 1 10 4 3 1 2 11 6 9 1 1 12 72
2 Adeno 15 1 21 3 4 9 53
3 Astro 7 7
4 Noro 10 71 23 78 21 203
5 CMV 7 1 12 1 21
6 CMV 4 12 14 16 1 6 7 12 2 10 1 7 7 8 107
7 Dengue 0
8 Entero 3 2 5 1 2 18 31
9 Entero 2 1 17 1 21
10 Epst.Barr 13 13
11 Epst.Barr 9 21 21 24 8 42 31 39 38 2 25 5 24 21 310
12 Heterof.antist. 4 15 7 3 1 25 8 6 2 71
13 Hanta 0
14 Hanta 1 2 3
15 Hepatitt A 1 2 1 4
16 Hepatitt B 10 2 5 9 3 3 4 4 3 3 1 1 1 49
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 7 7 18 9 11 8 8 5 73
19 Hepatitt C 5 19 6 3 8 6 2 15 1 1 66
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 1 1
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 2 6 31 132 1 11 5 17 2 19 7 68 3 22 326
25 Herpes simp 1 2 3 1 3 2 3 1 1 17
26 HHV-6 0
27 HIV 0
28 HIV 4 5 2 2 4 4 21
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 3 4 11 3 21
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 10 6 6 16 38
35 H.Parvo B19 14 14
36 H.Parvo B19 1 1 1 2 3 1 2 11
37 Infl. A 1 8 2 2 1 22 36
38 Infl. A 1 6 1 2 10
39 Infl. B 0
40 Infl. B 2 1 3
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 1 30 6 3 2 1 7 7 57
46 Parainfl. 20 5 3 28
47 Parotitt 0
48 Parotitt 3 2 5
49 Pox 1 1
50 Resp.sync. 18 15 1 2 1 1 1 3 1 19 6 68
51 Resp.sync. 1 1 1 2 2 7
52 Reo 0
53 Rhinovirus 7 7
54 Rota 1 2 1 2 1 2 1 1 1 12
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 1 11 18 4 3 6 2 3 13 1 62
61 Var.zoster 2 13 2 1 2 1 2 2 2 27
62 Mycopl.pn. 7 35 27 58 43 21 23 214
63 Mycopl.pn. 121 73 59 147 4 40 60 104 23 57 11 12 15 12 738
64 Resp.chlam.+ 9 9 15 21 13 3 13 83
65 Chl.pneu. 1 12 1 4 4 22
66 Chl.pneu. 11 41 11 10 12 11 1 97
67 Chl.trach. 66 71 170 86 71 44 79 76 98 108 22 78 149 28 121 168 90 1525
68 Chl.trach. 0