POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

FEBRUAR 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 1 1 3 1 1 1 1 8 1 1 1 26 1 19 68
2 Adeno 23 1 24 6 3 2 1 60
3 Astro 10 10
4 Noro 15 19 3 23 15 1 76
5 CMV 11 2 9 22
6 CMV 1 1 9 7 2 6 6 23 3 5 12 7 82
7 Dengue 0
8 Entero 1 1 2 1 1 3 9
9 Entero 10 3 4 1 18
10 Epst.Barr 1 22 23
11 Epst.Barr 1 6 10 27 28 24 34 14 20 20 16 36 22 2 260
12 Heterof.antist. 15 15 8 1 1 28 6 74
13 Hanta 0
14 Hanta 1 2 3
15 Hepatitt A 1 1 2
16 Hepatitt B 11 5 5 14 2 1 4 4 4 2 1 3 2 58
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 3 3 16 2 9 8 7 7 55
19 Hepatitt C 1 3 16 13 4 2 15 2 17 3 12 2 90
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 3 3
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 2 3 17 145 3 6 7 12 7 20 10 54 2 15 303
25 Herpes simp 2 1 1 1 1 2 3 1 12
26 HHV-6 1 1
27 HIV 1 1
28 HIV 8 8 3 2 21
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 16 1 2 19
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 12 12
35 H.Parvo B19 4 4
36 H.Parvo B19 1 6 3 5 1 5 12 2 35
37 Infl. A 6 29 4 1 15 44 1 9 109
38 Infl. A 1 5 1 1 9 3 23 14 21 78
39 Infl. B 47 2 3 197 8 10 6 1 3 2 54 6 151 490
40 Infl. B 8 12 9 7 21 23 20 7 30 1 138
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 19 4 1 2 1 6 23 56
46 Parainfl. 16 1 11 3 31
47 Parotitt 0
48 Parotitt 0
49 Pox 0
50 Resp.sync. 3 19 51 47 8 13 15 18 8 35 4 13 63 13 5 29 344
51 Resp.sync. 34 3 12 14 63
52 Reo 0
53 Rhinovirus 12 12
54 Rota 10 5 20 5 5 10 10 25 5 5 11 9 8 3 7 138
55 Rota 7 7
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 2 7 16 5 1 13 1 5 50
61 Var.zoster 1 2 12 1 1 4 10 1 3 2 37
62 Mycopl.pn. 45 14 35 5 20 34 153
63 Mycopl.pn. 41 57 58 119 4 25 31 130 35 92 12 44 48 9 705
64 Resp.chlam.+ 11 4 8 17 8 7 55
65 Chl.pneu. 1 1
66 Chl.pneu. 15 33 11 2 3 8 3 75
67 Chl.trach. 97 97 161 101 61 48 68 73 141 164 24 80 152 25 74 141 83 1590
68 Chl.trach. 0