POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JANUAR 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 3 1 1 5 2 1 1 1 3 23 1 1 15 60
2 Adeno 5 1 18 5 2 18 9 3 6 2 7 76
3 Astro 4 4
4 Noro 14 1 44 59
5 CMV 9 1 5 15
6 CMV 2 2 11 3 1 4 22 7 13 2 10 3 80
7 Dengue 0
8 Entero 1 2 8 11
9 Entero 7 11 18
10 Epst.Barr 1 15 16
11 Epst.Barr 8 15 22 29 21 15 16 33 31 5 5 50 3 25 15 293
12 Heterof.antist. 15 12 4 25 4 60
13 Hanta 0
14 Hanta 1 9 1 1 12
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 14 9 6 9 6 4 11 6 5 6 4 3 7 2 92
17 Hepatitt B 1 3 4
18 Hepatitt C 11 13 11 9 8 19 2 1 74
19 Hepatitt C 1 17 21 1 6 1 15 4 16 2 84
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 1 1
24 Herpes simp 3 3 29 170 2 6 5 23 4 19 10 62 2 21 359
25 Herpes simp 1 4 3 1 9
26 HHV-6 1 1
27 HIV 1 2 3
28 HIV 9 8 2 3 22
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 12 3 1 16
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 0
35 H.Parvo B19 2 2
36 H.Parvo B19 1 2 1 4 1 1 2 13 2 3 30
37 Infl. A 1 8 4 2 5 1 21
38 Infl. A 3 5 14 10 3 35
39 Infl. B 12 130 13 4 1 12 22 194
40 Infl. B 6 2 1 4 4 5 1 23
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 1 1
45 Parainfl. 1 32 10 1 2 14 34 94
46 Parainfl. 26 2 4 5 37
47 Parotitt 0
48 Parotitt 0
49 Pox 0
50 Resp.sync. 15 84 141 107 9 32 26 42 39 40 4 25 113 20 2 45 744
51 Resp.sync. 45 11 6 7 69
52 Reo 0
53 Rhinovirus 24 24
54 Rota 8 6 4 2 4 3 6 2 2 3 4 2 1 47
55 Rota 2 2
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 2 5 15 3 3 3 21 5 57
61 Var.zoster 3 5 1 1 7 2 19
62 Mycopl.pn. 58 16 83 31 22 210
63 Mycopl.pn. 40 65 68 81 7 26 19 157 19 131 10 41 32 10 706
64 Resp.chlam.+ 31 3 2 9 14 28 9 96
65 Chl.pneu. 2 1 13 3 4 23
66 Chl.pneu. 13 14 10 3 10 4 54
67 Chl.trach. 74 87 206 90 58 57 72 61 126 157 18 85 156 40 95 155 52 1589
68 Chl.trach. 0