POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JULI 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 1 6 6 2 1 10 1 5 32
2 Adeno 1 4 1 7 1 1 2 3 20
3 Astro 3 3
4 Noro 3 7 3 14 7 34
5 CMV 8 1 3 12
6 CMV 2 1 6 5 1 4 4 8 9 5 1 46
7 Dengue 0
8 Entero 2 3 14 1 1 4 25
9 Entero 2 2
10 Epst.Barr 15 15
11 Epst.Barr 7 6 13 20 21 7 18 23 23 2 16 20 27 19 222
12 Heterof.antist. 4 9 5 1 22 1 5 7 54
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 2 2
16 Hepatitt B 7 3 9 3 5 2 2 3 1 3 1 1 2 7 2 1 52
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 2 1 6 14 4 8 1 3 3 42
19 Hepatitt C 2 7 11 10 2 5 3 17 2 7 4 8 2 80
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 1 1
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 3 1 32 114 1 7 2 11 23 7 49 17 267
25 Herpes simp 1 2 1 5 1 3 2 2 17
26 HHV-6 1 1
27 HIV 1 1
28 HIV 11 12 2 25
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 0
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 10 6 16
35 H.Parvo B19 2 2
36 H.Parvo B19 3 3 3 1 7 17
37 Infl. A 2 2
38 Infl. A 1 1 2
39 Infl. B 1 1
40 Infl. B 0
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 1 1
45 Parainfl. 13 5 2 7 27
46 Parainfl. 2 1 5 8
47 Parotitt 0
48 Parotitt 8 1 1 10
49 Pox 0
50 Resp.sync. 2 1 3
51 Resp.sync. 1 1
52 Reo 0
53 Rhinovirus 8 8
54 Rota 3 2 2 2 2 2 4 1 3 2 1 3 27
55 Rota 14 14
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 1 1
60 Var.zoster 5 12 1 4 1 1 18 2 10 54
61 Var.zoster 1 2 2 2 1 1 1 3 1 14
62 Mycopl.pn. 10 6 6 12 10 44
63 Mycopl.pn. 19 11 12 45 2 5 5 45 5 6 3 3 12 2 175
64 Resp.chlam.+ 4 4 5 8 1 7 5 3 37
65 Chl.pneu. 1 2 1 1 6 11
66 Chl.pneu. 5 8 6 2 5 4 30
67 Chl.trach. 60 60 150 100 66 47 58 56 77 136 29 63 150 22 77 97 65 1313
68 Chl.trach. 0