POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JUNI 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 3 2 3 21 6 1 1 5 1 4 2 5 17 2 1 5 79
2 Adeno 21 1 18 1 3 44
3 Astro 3 3
4 Noro 18 2 4 2 28 54
5 CMV 14 1 1 10 26
6 CMV 5 5 7 9 4 3 3 26 6 14 6 9 12 109
7 Dengue 1 1
8 Entero 2 1 1 8 2 1 15
9 Entero 2 2 4
10 Epst.Barr 1 2 15 18
11 Epst.Barr 13 7 14 28 15 19 25 34 33 6 48 6 22 13 283
12 Heterof.antist. 7 10 9 3 52 9 9 12 111
13 Hanta 0
14 Hanta 2 2
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 22 4 6 18 7 2 6 4 14 5 4 4 1 97
17 Hepatitt B 1 2 1 4
18 Hepatitt C 5 5 12 4 7 5 2 8 5 53
19 Hepatitt C 1 8 17 14 2 5 2 14 1 12 11 87
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 1 1
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 4 36 130 2 2 5 18 4 16 20 64 1 21 323
25 Herpes simp 3 2 2 6 5 3 1 1 3 26
26 HHV-8 1 1
27 HIV 2 3 5
28 HIV 15 4 4 1 3 27
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 4 4
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 26 21 13 60
35 H.Parvo B19 1 3 4
36 H.Parvo B19 3 2 3 3 4 4 11 2 32
37 Infl. A 2 1 7 10
38 Infl. A 1 3 2 5 4 15
39 Infl. B 2 2
40 Infl. B 2 1 1 4
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 1 29 9 3 11 53
46 Parainfl. 3 4 1 8
47 Parotitt 0
48 Parotitt 0
49 Pox 1 1
50 Resp.sync. 1 1 2
51 Resp.sync. 5 2 7
52 Reo 0
53 Rhinovirus 16 16
54 Rota 4 6 26 14 4 2 12 6 15 8 4 52 2 3 7 165
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 1 1
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 1 12 19 1 3 2 1 11 5 55
61 Var.zoster 1 1 9 3 2 3 3 1 1 2 26
62 Mycopl.pn. 14 3 9 4 8 10 48
63 Mycopl.pn. 48 22 34 72 5 16 20 27 7 15 10 39 4 319
64 Resp.chlam.+ 9 6 8 26 3 1 3 2 2 3 63
65 Chl.pneu. 1 2 3 65 11 82
66 Chl.pneu. 18 6 2 7 33
67 Chl.trach. 81 84 198 79 60 59 69 88 88 135 24 90 180 38 70 150 111 1604
68 Chl.trach. 0