POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MAI 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 1 3 4 5 1 2 1 4 11 9 47
2 Adeno 11 2 21 4 3 41
3 Astro 3 3
4 Noro 19 1 4 12 6 56 4 102
5 CMV 15 1 1 3 20
6 CMV 1 3 6 8 3 5 8 24 3 6 6 9 4 86
7 Dengue 1 1
8 Entero 2 6 1 1 10
9 Entero 2 7 9
10 Epst.Barr 13 13
11 Epst.Barr 11 8 26 16 17 27 27 50 40 36 4 27 15 304
12 Heterof.antist. 3 8 11 1 12 3 38
13 Hanta 0
14 Hanta 0
15 Hepatitt A 2 1 3
16 Hepatitt B 6 5 4 19 10 3 1 1 5 6 6 2 2 6 2 1 79
17 Hepatitt B 3 4 7
18 Hepatitt C 11 7 8 15 6 10 4 2 63
19 Hepatitt C 1 9 23 18 3 2 4 17 5 13 1 96
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 7 6 38 138 4 3 3 14 3 21 9 66 5 28 345
25 Herpes simp 3 2 1 2 2 1 2 4 3 20
26 HHV-6 0
27 HIV 1 1
28 HIV 7 8 4 1 20
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 3 1 5 5 14
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 19 15 34
35 H.Parvo B19 6 6
36 H.Parvo B19 1 4 1 2 2 6 9 5 2 32
37 Infl. A 21 2 8 3 12 46
38 Infl. A 2 3 1 1 13 5 11 10 13 1 60
39 Infl. B 1 1 2
40 Infl. B 1 2 3 3 8 2 2 1 22
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 12 6 1 2 6 5 32
46 Parainfl. 2 2 2 6
47 Parotitt 0
48 Parotitt 0
49 Pox 1 1
50 Resp.sync. 1 1 1 1 2 1 7
51 Resp.sync. 2 3 1 6
52 Reo 0
53 Rhinovirus 24 34 58
54 Rota 13 13 19 5 17 3 10 58 12 5 25 67 4 11 23 1 286
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 2 1 9 25 1 1 4 1 13 5 62
61 Var.zoster 1 1 4 3 3 6 1 3 3 25
62 Mycopl.pn. 22 1 11 4 24 17 79
63 Mycopl.pn. 37 17 35 79 4 18 25 36 10 11 19 13 7 311
64 Resp.chlam.+ 5 8 12 14 10 1 1 51
65 Chl.pneu. 2 1 3 2 13 21
66 Chl.pneu. 9 3 3 10 10 35
67 Chl.trach. 84 77 202 118 76 67 66 63 103 165 21 63 144 27 102 165 65 1608
68 Chl.trach. 0