POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MARS 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 1 3 6 7 2 4 6 9 20 5 1 15 27 3 4 15 137
2 Adeno 22 3 1 30 6 5 3 2 72
3 Astro 4 4
4 Noro 20 5 10 42 106 5 188
5 CMV 13 9 22
6 CMV 4 7 7 4 6 5 21 6 12 8 11 10 101
7 Dengue 0
8 Entero 1 1 5 1 1 9 18
9 Entero 4 3 2 9
10 Epst.Barr 1 1 31 33
11 Epst.Barr 6 7 18 30 18 21 19 26 38 3 19 48 4 24 13 294
12 Heterof.antist. 7 10 9 1 1 25 3 56
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 1 1 2
16 Hepatitt B 13 5 5 22 6 2 6 2 5 5 5 2 6 1 7 6 98
17 Hepatitt B 2 2
18 Hepatitt C 1 14 12 18 10 9 2 4 7 77
19 Hepatitt C 5 2 7 13 1 10 10 4 14 6 72
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 3 6 30 151 2 8 7 14 16 14 60 1 16 328
25 Herpes simp 2 1 3 3 3 2 14
26 HHV-6 0
27 HIV 2 2 4
28 HIV 7 6 3 4 20
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 23 7 1 4 35
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 16 6 22
35 H.Parvo B19 1 2 3
36 H.Parvo B19 2 1 2 1 3 4 18 3 34
37 Infl. A 6 1 120 17 4 2 20 43 1 1 37 252
38 Infl. A 1 11 6 9 6 13 20 26 92
39 Infl. B 16 1 47 8 2 3 7 34 1 75 194
40 Infl. B 3 6 29 5 17 14 26 25 50 4 179
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 17 1 1 9 8 36
46 Parainfl. 5 2 1 8
47 Parotitt 0
48 Parotitt 0
49 Pox 0
50 Resp.sync. 1 7 25 12 2 9 4 7 1 11 7 12 1 4 11 114
51 Resp.sync. 8 3 1 4 2 10 1 29
52 Reo 0
53 Rhinovirus 10 10
54 Rota 48 18 28 19 18 18 34 27 103 28 3 65 72 9 7 15 512
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 0
60 Var.zoster 2 1 9 26 1 5 1 6 1 14 2 3 71
61 Var.zoster 2 10 1 1 5 8 1 2 30
62 Mycopl.pn. 29 13 14 7 20 18 101
63 Mycopl.pn. 44 43 50 85 11 29 14 75 27 47 27 37 33 7 529
64 Resp.chlam.+ 1 8 19 5 1 11 3 2 2 52
65 Chl.pneu. 4 1 1 3 9
66 Chl.pneu. 11 13 1 25 6 56
67 Chl.trach. 91 94 212 90 61 68 68 66 168 190 19 77 189 43 100 168 104 1808
68 Chl.trach. 0