POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

NOVEMBER 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 2 1 1 6 1 13 2 2 17 7 61
2 Adeno 24 1 17 5 4 1 6 58
3 Astro 3 3
4 Noro 34 1 26 8 51 25 145
5 CMV 9 1 1 8 19
6 CMV 2 4 10 18 5 5 5 10 6 4 10 6 6 91
7 Dengue 1 1
8 Entero 5 4 10 2 6 2 27 56
9 Entero 11 19 4 2 36
10 Epst.Barr 17 17
11 Epst.Barr 11 21 28 24 23 34 30 41 32 4 28 29 5 41 17 368
12 Heterof.antist. 4 7 6 1 2 27 6 15 68
13 Hanta 0
14 Hanta 0
15 Hepatitt A 1 1 1 3
16 Hepatitt B 18 3 1 10 4 2 3 3 8 3 2 2 6 1 9 2 77
17 Hepatitt B 1 1 2
18 Hepatitt C 5 7 19 5 10 15 9 2 72
19 Hepatitt C 2 1 14 6 7 12 1 17 6 1 67
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 4 9 37 143 2 9 2 16 7 15 11 69 2 33 359
25 Herpes simp 1 3 1 6 1 1 1 1 15
26 HHV-6 1 1
27 HIV 1 1
28 HIV 10 11 1 1 23
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 6 6
33 H.Metapneumo 1 1
34 H.Papilloma 6 7 9 9 31
35 H.Parvo B19 0
36 H.Parvo B19 1 1 1 1 3 7
37 Infl. A 1 1
38 Infl. A 1 1 1 4 1 8
39 Infl. B 0
40 Infl. B 3 1 1 5
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 39 5 1 1 1 6 8 61
46 Parainfl. 14 3 6 1 24
47 Parotitt 0
48 Parotitt 1 1
49 Pox 2 2
50 Resp.sync. 1 4 7 6 5 23
51 Resp.sync. 6 1 1 8
52 Reo 0
53 Rhinovirus 13 13
54 Rota 1 1 1 4 3 10
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 1 1
60 Var.zoster 1 7 16 5 2 3 2 15 1 2 54
61 Var.zoster 2 12 1 2 1 1 3 2 24
62 Mycopl.pn. 2 70 31 40 45 43 29 260
63 Mycopl.pn. 71 67 75 130 5 37 51 112 24 52 8 11 37 12 692
64 Resp.chlam.+ 12 15 9 20 25 20 4 10 115
65 Chl.pneu. 1 1 3 3 8
66 Chl.pneu. 42 18 6 3 2 71
67 Chl.trach. 94 92 210 110 75 82 73 120 137 176 31 101 171 50 133 95 91 1841
68 Chl.trach. 0