POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

OKTOBER 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 3 1 2 4 6 4 14 6 1 2 14 1 14 72
2 Adeno 3 13 1 6 3 26
3 Astro 2 2
4 Noro 14 1 5 14 6 40
5 CMV 11 1 4 16
6 CMV 2 7 8 13 2 3 3 16 5 3 4 15 10 4 95
7 Dengue 3 3
8 Entero 15 4 6 30 1 5 27 88
9 Entero 4 12 1 2 19
10 Epst.Barr 1 1 11 13
11 Epst.Barr 6 17 18 38 19 31 26 28 45 5 15 47 5 34 13 347
12 Heterof.antist. 2 11 11 1 34 8 5 72
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1
15 Hepatitt A 1 1
16 Hepatitt B 17 3 6 16 1 2 6 3 2 6 3 14 1 2 1 83
17 Hepatitt B 4 2 6
18 Hepatitt C 16 5 28 8 12 15 8 6 98
19 Hepatitt C 10 22 5 6 2 4 18 1 22 3 17 110
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 0
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 6 6 27 136 1 4 4 16 4 24 15 52 2 25 322
25 Herpes simp 2 2 3 1 1 9
26 HHV-6 0
27 HIV 1 1
28 HIV 8 11 1 2 22
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 8 8
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 1 1
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 6 9 20 35
35 H.Parvo B19 0
36 H.Parvo B19 1 3 1 3 1 2 3 14
37 Infl. A 0
38 Infl. A 1 1 2
39 Infl. B 0
40 Infl. B 0
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 25 5 2 1 6 6 45
46 Parainfl. 5 3 6 14
47 Parotitt 0
48 Parotitt 2 1 1 2 6
49 Pox 1 1
50 Resp.sync. 2 6 1 2 11
51 Resp.sync. 1 1 2
52 Reo 0
53 Rhinovirus 20 20
54 Rota 1 1 1 1 4
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 1 1
58 SRV 0
59 TBE 1 1
60 Var.zoster 1 6 25 3 6 1 2 16 1 4 65
61 Var.zoster 1 9 5 3 2 2 1 23
62 Mycopl.pn. 45 21 33 28 20 32 179
63 Mycopl.pn. 65 42 45 112 5 27 34 55 13 20 12 7 24 3 464
64 Resp.chlam.+ 9 17 7 12 10 5 7 7 74
65 Chl.pneu. 4 1 4 9
66 Chl.pneu. 23 16 19 4 6 3 71
67 Chl.trach. 100 87 195 112 62 60 56 87 132 193 29 123 202 44 140 181 95 1898
68 Chl.trach. 0