POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

SEPTEMBER 2006
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 3 1 5 1 4 6 5 4 1 5 7 4 1 9 56
2 Adeno 11 1 1 11 5 1 2 4 36
3 Astro 2 2
4 Noro 7 13 1 21
5 CMV 6 5 1 3 15
6 CMV 4 9 11 5 4 3 1 18 12 5 9 3 84
7 Dengue 0
8 Entero 8 1 33 3 26 71
9 Entero 1 1 3 2 3 10
10 Epst.Barr 1 1 5 14 5 26
11 Epst.Barr 9 17 29 30 27 31 38 36 6 17 66 30 11 347
12 Heterof.antist. 1 5 10 7 31 7 6 67
13 Hanta 0
14 Hanta 1 1 2
15 Hepatitt A 1 3 1 5
16 Hepatitt B 15 6 27 6 2 6 1 5 9 3 1 8 4 2 95
17 Hepatitt B 1 1
18 Hepatitt C 35 5 17 4 13 18 9 11 112
19 Hepatitt C 10 17 9 3 8 6 13 1 11 4 6 88
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt D 1 1
22 Hepatitt E 0
23 Hepatitt G 0
24 Herpes simp 5 4 19 117 2 7 1 15 1 13 1 12 51 2 27 277
25 Herpes simp 3 1 5 1 2 2 14
26 HHV-6 0
27 HIV 1 2 3
28 HIV 11 11 1 2 1 1 2 29
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 HTLV uspes. 0
32 H.Metapneumo 0
33 H.Metapneumo 0
34 H.Papilloma 8 12 11 8 39
35 H.Parvo B19 0
36 H.Parvo B19 1 3 2 1 1 8
37 Infl. A 1 1
38 Infl. A 0
39 Infl. B 0
40 Infl. B 0
41 Morbilli 0
42 Morbilli 0
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 7 1 7 15
46 Parainfl. 2 6 1 9
47 Parotitt 0
48 Parotitt 6 1 1 8
49 Pox 0
50 Resp.sync. 3 1 1 1 6
51 Resp.sync. 2 2 4
52 Coronavirus 2 2
53 Rhinovirus 36 36
54 Rota 2 1 5 3 1 1 2 2 1 18
55 Rota 0
56 Rubella 0
57 Rubella 0
58 SRV 0
59 TBE 1 1
60 Var.zoster 7 17 1 1 8 2 1 18 6 61
61 Var.zoster 3 14 1 3 2 2 1 2 6 2 36
62 Mycopl.pn. 27 14 13 20 14 22 110
63 Mycopl.pn. 42 27 24 109 3 32 22 53 12 34 4 6 17 385
64 Resp.chlam.+ 8 10 13 6 3 16 3 1 5 4 69
65 Chl.pneu. 3 1 1 2 6 13
66 Chl.pneu. 17 11 6 4 1 39
67 Chl.trach. 104 106 216 131 94 51 61 85 168 220 30 104 227 42 119 183 113 2054
68 Chl.trach. 0