POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

APRIL 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 1 5 2 3 1 18 3 5 2 46
2 Adeno 24 14 7 45
3 Astro 1 1
4 CMV 11 1 1 8 21
5 CMV 1 3 7 8 5 5 18 12 4 1 3 16 83
6 Dengue 0
7 Entero 1 1 7 4 6 2 21
8 Entero 1 1 1 3
9 Epst.Barr 13 13
10 Epst.Barr 9 9 18 14 14 27 27 26 22 7 8 30 29 25 265
11 Heterof.antist. 7 3 4 3 21 5 43
12 Hanta 0
13 Hanta 2 2
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 6 1 5 6 7 2 2 3 4 8 4 1 3 2 1 55
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 1 2 17 6 3 8 8 1 46
18 Hepatitt C 1 8 16 6 2 6 9 2 7 3 4 1 65
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 6 4 31 120 2 8 5 22 1 18 1 12 47 31 308
23 Herpes simp 1 1 1 1 2 2 1 4 13
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 1 1
26 HIV 1 1
27 HIV 6 4 1 1 1 2 3 18
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 6 6
31 H.coronavirus 7 7
32 H.metapneumo 8 6 2 1 1 18
33 H.papilloma 0
34 H.parvo B19 1 2 3
35 H.parvo B19 6 7 3 2 7 2 2 1 30
36 Infl. A 8 1 1 6 3 19
37 Infl. A 7 1 2 23 7 6 6 4 5 61
38 Infl. B 2 2
39 Infl. B 2 2 1 5
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 7 49 8 6 39 16 125
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 1 11 5 1 1 10 3 32
46 Parainfl. 22 1 23
47 Parotitt 0
48 Parotitt 2 2
49 Pox 0
50 Resp.sync. 9 2 12 17 2 3 6 3 1 7 35 3 2 7 109
51 Resp.sync. 23 1 1 3 28
52 Reo 0
53 Rhinovirus 10 10
54 Rota 20 18 12 1 8 4 4 7 3 6 31 2 6 1 123
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 0
58 Var.zoster 3 3 11 1 6 2 3 12 6 47
59 Var.zoster 4 12 5 1 2 1 1 1 7 1 1 1 37
60 Resp.chlam.+ 5 8 3 4 17 7 44
61 Chl.pneu. 1 6 1 8
62 Chl.pneu. 2 29 11 7 9 2 2 62
63 Chl.trach. 90 80 168 103 77 46 60 52 110 132 24 82 108 38 73 192 76 1511
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 1 1
66 M.pneumoniae 3 16 1 3 7 13 11 17 71
67 M.pneumoniae 80 24 15 55 5 30 20 29 12 18 10 13 10 321