POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

AUGUST 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 15 1 12 1 1 3 1 3 15 4 56
2 Adeno 15 12 27
3 Astro 0
4 CMV 12 3 11 26
5 CMV 2 7 8 33 5 1 9 13 11 2 5 8 7 111
6 Dengue 1 1
7 Entero 1 1 15 1 1 9 28
8 Entero 2 2
9 Epst.Barr 2 5 7
10 Epst.Barr 11 13 23 20 11 25 27 39 39 3 13 34 11 28 9 306
11 Heterof.antist. 1 16 22 2 1 19 4 65
12 Hanta 0
13 Hanta 4 4
14 Hepatitt A 2 1 2 1 1 1 1 9
15 Hepatitt B 11 6 4 15 7 5 4 4 6 4 5 1 6 4 82
16 Hepatitt B 1 1 2
17 Hepatitt C 7 2 13 6 5 12 1 6 52
18 Hepatitt C 2 9 9 5 1 6 5 5 11 6 10 69
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 6 7 27 195 2 8 4 14 2 21 18 58 26 388
23 Herpes simp 4 2 1 1 2 10 4 3 1 2 2 32
24 HHV-6 0
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 8 10 1 1 20
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 2 2
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 1 1
33 H.papilloma 16 16
34 H.parvo B19 3 3
35 H.parvo B19 3 2 2 1 2 9 1 20
36 Infl. A 1 1
37 Infl. A 1 1 2
38 Infl. B 0
39 Infl. B 0
40 Morbilli 1 1
41 Morbilli 1 1
42 Noro 1 2 3 11 17
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 3 3
46 Parainfl. 2 6 8
47 Parotitt 0
48 Parotitt 1 1
49 Pox 0
50 Resp.sync. 1 3 1 5
51 Resp.sync. 1 1
52 Reo 0
53 Rhinovirus 27 27
54 Rota 1 1 4 2 2 1 2 6 4 2 2 2 1 8 38
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 4 4
58 Var.zoster 2 2 28 3 1 1 8 24 8 77
59 Var.zoster 2 11 1 3 5 5 4 1 2 34
60 Resp.chlam.+ 5 6 3 14 1 29
61 Chl.pneu. 1 2 1 1 5
62 Chl.pneu. 2 12 2 2 1 1 1 21
63 Chl.trach. 77 100 227 113 96 65 69 74 138 192 34 86 156 43 146 60 1676
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 1 1
66 M.pneumoniae 3 8 4 13 12 3 14 11 68
67 M.pneumoniae 43 10 14 46 8 15 27 33 7 15 2 6 8 15 249