POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

DESEMBER 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 1 9 5 3 7 1 2 20 27 80
2 Adeno 48 13 4 1 66
3 Astro 1 1
4 CMV 13 2 1 3 19
5 CMV 5 10 15 4 2 7 9 4 6 2 5 4 73
6 Dengue 0
7 Entero 1 3 10 14
8 Entero 6 4 3 1 14
9 Epst.Barr 2 10 12
10 Epst.Barr 8 8 2 19 12 19 26 25 33 3 13 19 16 19 222
11 Heterof.antist. 1 10 2 1 3 12 8 37
12 Hanta 0
13 Hanta 4 1 2 7
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 10 2 4 9 3 1 1 5 2 4 8 7 2 4 62
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 6 13 3 5 11 1 6 45
18 Hepatitt C 7 3 2 13 4 4 1 13 10 11 3 71
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 2 2 31 134 9 8 14 18 17 12 1 25 42 18 333
23 Herpes simp 1 3 1 2 2 1 3 13
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 2 2
27 HIV 4 7 2 13
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 3 3
31 H.coronavirus 3 3
32 H.metapneumo 5 14 1 3 23
33 H.papilloma 20 11 31
34 H.parvo B19 1 1
35 H.parvo B19 2 4 2 1 4 1 14
36 Infl. A 10 6 1 1 1 1 2 22
37 Infl. A 5 1 14 1 21
38 Infl. B 1 1 3 1 6
39 Infl. B 1 1 1 3
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 1 46 35 3 1 2 43 3 134
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 1 44 9 2 10 29 95
46 Parainfl. 12 12
47 Parotitt 0
48 Parotitt 3 2 1 6
49 Pox 0
50 Resp.sync. 1 8 29 47 2 5 5 11 15 36 4 2 13 1 1 180
51 Resp.sync. 7 4 11
52 Reo 0
53 Rhinovirus 17 17
54 Rota 8 3 7 6 1 6 4 10 21 8 2 6 11 1 3 97
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 1 1
58 Var.zoster 5 17 2 5 5 2 4 19 9 68
59 Var.zoster 8 1 1 1 1 4 2 4 22
60 Resp.chlam.+ 4 4 1 1 3 3 16
61 Chl.pneu. 2 3 2 1 3 11
62 Chl.pneu. 1 9 13 4 11 3 7 11 3 62
63 Chl.trach. 73 99 213 104 67 32 63 63 112 143 22 82 154 34 91 185 16 1553
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 31 31
66 M.pneumoniae 1 7 3 3 15 4 24 6 63
67 M.pneumoniae 52 11 15 31 2 15 26 26 32 20 26 8 4 268