POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

FEBRUAR 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 5 9 2 1 18 11 50
2 Adeno 17 28 3 32 2 4 2 1 3 92
3 Astro 11 11
4 CMV 14 2 2 18
5 CMV 1 6 14 29 3 1 8 21 4 5 6 11 9 1 119
6 Dengue 0
7 Entero 4 2 16 22
8 Entero 1 2 3
9 Epst.Barr 1 13 14
10 Epst.Barr 10 15 22 14 1 15 20 33 33 40 2 12 48 5 15 26 311
11 Heterof.antist. 1 3 7 1 1 16 4 4 37
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 2 1 1 4
15 Hepatitt B 17 1 5 8 2 1 4 4 3 1 4 7 1 4 4 66
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 5 7 16 6 11 9 8 2 64
18 Hepatitt C 8 15 11 8 2 19 1 6 2 72
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 8 9 31 147 2 8 6 22 1 22 13 67 2 32 370
23 Herpes simp 1 1 2 1 1 1 1 8
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 7 7
27 HIV 12 1 1 3 17
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 10 10
31 H.coronavirus 8 8
32 H.metapneumo 31 21 3 2 6 17 18 98
33 H.papilloma 10 8 12 30
34 H.parvo B19 0
35 H.parvo B19 5 4 1 1 1 12
36 Infl. A 77 1 11 270 69 6 12 14 18 42 2 102 2 73 699
37 Infl. A 2 18 8 6 26 2 32 2 5 4 105
38 Infl. B 3 3
39 Infl. B 3 1 10 12 26
40 Morbilli 0
41 Morbilli 1 1
42 Noro 2 13 103 28 80 14 240
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 33 1 4 9 23 70
46 Parainfl. 36 6 1 1 44
47 Parotitt 0
48 Parotitt 3 1 4
49 Pox 0
50 Resp.sync. 18 55 109 161 3 7 32 24 21 10 15 8 32 71 3 18 19 606
51 Resp.sync. 24 6 5 2 1 38
52 Reo 0
53 Rhinovirus 15 4 19
54 Rota 6 2 1 6 1 6 22
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 0
58 Var.zoster 21 1 2 3 2 3 20 2 54
59 Var.zoster 1 2 7 2 1 2 4 3 1 1 24
60 Resp.chlam.+ 10 4 5 14 3 30 8 5 7 86
61 Chl.pneu. 8 2 1 1 6 18
62 Chl.pneu. 29 28 12 4 1 74
63 Chl.trach. 77 82 181 98 69 53 70 66 123 199 28 85 212 33 124 180 110 1790
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 1 1
66 M.pneumoniae 7 21 2 19 40 17 19 10 135
67 M.pneumoniae 94 44 56 143 7 71 84 74 29 19 40 4 9 6 680