POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JANUAR 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 19 2 1 1 1 1 2 8 3 2 2 14 6 1 63
2 Adeno 33 3 36 1 1 1 1 76
3 Astro 11 11
4 CMV 11 3 1 6 21
5 CMV 3 3 9 10 4 30 5 10 2 5 23 5 109
6 Dengue 1 1
7 Entero 1 2 10 13 26
8 Entero 3 7 10
9 Epst.Barr 1 18 19
10 Epst.Barr 13 19 19 14 19 40 37 42 45 7 14 32 4 28 11 344
11 Heterof.antist. 2 7 14 27 10 14 74
12 Hanta 0
13 Hanta 2 2
14 Hepatitt A 1 1 1 1 4
15 Hepatitt B 11 2 3 13 1 1 7 4 7 5 4 1 10 1 2 72
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 5 8 11 9 5 11 10 1 60
18 Hepatitt C 8 23 10 4 17 2 17 4 85
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 6 5 28 130 2 6 4 22 1 15 1 14 58 3 26 321
23 Herpes simp 1 4 2 5 3 4 1 1 21
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 13 13
27 HIV 4 2 1 7
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 14 14
31 H.coronavirus 15 15
32 H.metapneumo 23 12 1 2 27 7 72
33 H.papilloma 7 14 17 7 45
34 H.parvo B19 0
35 H.parvo B19 8 2 4 1 5 6 4 1 2 33
36 Infl. A 28 1 99 20 1 7 2 7 21 186
37 Infl. A 3 1 19 4 11 5 1 1 45
38 Infl. B 1 1 2
39 Infl. B 4 7 1 1 1 14
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 1 65 145 47 98 356
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 3 41 3 2 1 7 6 63
46 Parainfl. 47 3 6 2 58
47 Parotitt 0
48 Parotitt 3 1 4
49 Pox 0
50 Resp.sync. 5 18 35 140 1 10 11 15 27 6 19 11 24 36 4 26 12 400
51 Resp.sync. 17 8 1 26
52 Reo 0
53 Rhinovirus 26 26
54 Rota 1 1 4 6 1 3 1 4 6 27
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 1 1
58 Var.zoster 8 20 2 6 2 1 15 2 56
59 Var.zoster 1 6 12 2 5 3 1 30
60 Resp.chlam.+ 52 9 2 27 14 5 10 119
61 Chl.pneu. 1 10 3 1 9 1 25
62 Chl.pneu. 6 27 29 20 6 3 91
63 Chl.trach. 87 79 225 115 76 56 83 78 133 210 31 97 167 48 161 209 121 1976
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 2 2
66 M.pneumoniae 10 60 29 70 34 32 27 262
67 M.pneumoniae 173 53 75 141 9 71 89 79 25 46 49 18 19 7 854