POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

NOVEMBER 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 7 1 1 3 4 1 3 5 4 1 30 1 11 1 73
2 Adeno 34 13 5 4 2 1 59
3 Astro 1 1
4 CMV 8 3 1 9 21
5 CMV 4 8 36 4 5 7 7 2 16 4 5 9 107
6 Dengue 0
7 Entero 1 8 1 15 25
8 Entero 6 12 18
9 Epst.Barr 1 2 13 16
10 Epst.Barr 7 8 6 23 15 26 30 31 46 3 9 45 20 10 279
11 Heterof.antist. 12 10 1 1 7 16 11 58
12 Hanta 0
13 Hanta 4 10 1 1 1 17
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 7 1 5 19 14 8 1 5 1 9 5 2 10 3 90
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 20 3 13 7 13 13 8 7 84
18 Hepatitt C 5 22 12 4 9 15 5 11 1 84
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 8 3 29 146 7 6 6 24 11 21 1 18 89 2 26 397
23 Herpes simp 5 2 1 1 1 3 1 1 15
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 7 8 1 3 4 23
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 8 8
31 H.coronavirus 3 3
32 H.metapneumo 3 6 9
33 H.papilloma 24 24
34 H.parvo B19 0
35 H.parvo B19 1 1 1 3 1 7
36 Infl. A 1 2 1 4
37 Infl. A 1 14 15
38 Infl. B 1 2 1 4
39 Infl. B 2 2
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 1 4 8 1 1 12 27
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 35 16 6 1 7 13 9 87
46 Parainfl. 20 14 34
47 Parotitt 0
48 Parotitt 4 1 1 6
49 Pox 3 3
50 Resp.sync. 9 18 2 2 5 15 2 5 1 59
51 Resp.sync. 5 2 7
52 Reo 0
53 Rhinovirus 39 39
54 Rota 3 2 10 6 8 9 10 10 5 8 3 4 1 79
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 1 1
58 Var.zoster 2 9 22 6 1 1 6 4 8 24 5 88
59 Var.zoster 1 5 6 2 9 2 7 2 34
60 Resp.chlam.+ 7 6 4 1 10 5 1 34
61 Chl.pneu. 1 2 2 1 6
62 Chl.pneu. 1 7 6 1 6 8 4 16 6 55
63 Chl.trach. 94 108 256 132 83 74 87 101 131 219 93 100 197 55 117 212 23 2082
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 5 5
66 M.pneumoniae 6 2 14 21 11 26 13 93
67 M.pneumoniae 73 9 13 63 11 24 29 32 14 34 23 26 8 8 367