POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

OKTOBER 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 1 2 1 4 4 2 1 30 2 18 71
2 Adeno 3 3 20 1 5 32
3 Astro 0
4 CMV 13 3 2 12 30
5 CMV 4 4 23 4 2 6 19 1 10 3 2 12 10 100
6 Dengue 0
7 Entero 2 4 15 3 2 1 1 29 7 64
8 Entero 7 8 1 16
9 Epst.Barr 2 23 25
10 Epst.Barr 4 18 9 22 16 33 17 38 53 4 16 35 25 25 315
11 Heterof.antist. 10 11 1 1 2 7 14 11 57
12 Hanta 0
13 Hanta 3 11 2 16
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 7 5 5 18 1 2 1 3 2 7 9 9 4 3 76
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 9 7 9 7 8 14 5 10 69
18 Hepatitt C 4 3 8 8 1 7 12 6 14 4 10 77
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 8 3 44 162 4 12 5 21 15 21 12 66 32 405
23 Herpes simp 1 3 1 1 3 2 3 1 1 5 21
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 2 1 1 4
27 HIV 7 11 2 1 4 25
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 5 5
30 H.bocavirus 5 5
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 1 1 2
33 H.papilloma 0
34 H.parvo B19 5 5
35 H.parvo B19 1 2 2 1 3 4 2 2 17
36 Infl. A 0
37 Infl. A 1 5 6
38 Infl. B 0
39 Infl. B 1 1
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 20 1 4 25
43 Ockelbo 0
44 Orf 2 2
45 Parainfl. 10 5 3 1 6 1 26
46 Parainfl. 14 1 15
47 Parotitt 0
48 Parotitt 1 2 1 4
49 Pox 0
50 Resp.sync. 1 2 2 1 1 7
51 Resp.sync. 1 1
52 Reo 0
53 Rhinovirus 54 54
54 Rota 4 2 6 5 1 3 7 1 1 1 2 12 45
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 1 1
58 Var.zoster 10 25 2 2 3 5 1 18 1 5 72
59 Var.zoster 5 6 2 1 1 1 5 18 3 1 1 44
60 Resp.chlam.+ 10 6 7 18 4 3 48
61 Chl.pneu. 3 4 2 3 12
62 Chl.pneu. 5 10 14 8 5 15 5 3 65
63 Chl.trach. 110 110 243 119 72 53 74 106 132 216 24 67 197 58 98 27 1706
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 0
66 M.pneumoniae 10 1 4 9 18 8 15 22 87
67 M.pneumoniae 65 23 22 65 10 38 40 51 16 29 45 7 19 14 444