POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

SEPTEMBER 2007
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 4 1 1 3 5 2 1 29 7 58
2 Adeno 16 20 1 1 9 1 48
3 Astro 0
4 CMV 9 1 1 1 10 22
5 CMV 6 10 27 3 3 2 20 10 10 2 8 10 111
6 Dengue 0
7 Entero 6 2 5 2 17 3 35
8 Entero 2 13 1 16
9 Epst.Barr 1 1 10 12
10 Epst.Barr 3 6 15 9 11 31 25 40 25 4 17 37 6 17 13 259
11 Heterof.antist. 1 1 6 1 1 1 7 14 5 37
12 Hanta 0
13 Hanta 4 3 1 8
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 6 1 4 12 8 2 2 5 4 10 3 2 6 65
16 Hepatitt B 3 2 5
17 Hepatitt C 57 16 8 9 8 1 2 101
18 Hepatitt C 1 6 8 10 2 9 7 2 14 3 4 66
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 2 4 34 143 6 7 9 29 8 22 17 53 1 21 356
23 Herpes simp 3 2 4 6 1 1 2 2 21
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 1 2 3
27 HIV 8 5 3 5 21
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 6 6
31 H.coronavirus 0
32 H.metapneumo 1 3 4
33 H.papilloma 18 18
34 H.parvo B19 3 3
35 H.parvo B19 1 4 2 1 2 1 11
36 Infl. A 0
37 Infl. A 1 2 3
38 Infl. B 0
39 Infl. B 1 2 3
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 1 1 3 5
43 Ockelbo 0
44 Orf 1 1
45 Parainfl. 5 2 1 1 2 11
46 Parainfl. 9 8 17
47 Parotitt 0
48 Parotitt 1 1 2
49 Pox 0
50 Resp.sync. 1 1 2
51 Resp.sync. 0
52 Reo 0
53 Rhinovirus 35 35
54 Rota 2 2 1 2 5 2 1 1 1 3 1 6 1 28
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 TBE 2 2
58 Var.zoster 2 26 1 1 1 2 2 17 11 63
59 Var.zoster 3 15 1 3 1 5 1 29
60 Resp.chlam.+ 12 5 3 22 1 4 47
61 Chl.pneu. 1 3 4
62 Chl.pneu. 1 12 3 1 3 6 3 1 30
63 Chl.trach. 106 125 262 116 81 74 87 86 136 207 35 61 195 67 104 202 46 1990
64 Chl.trach. 0
65 M.genitalium 2 2
66 M.pneumoniae 2 6 7 12 7 10 10 54
67 M.pneumoniae 45 2 20 65 4 25 42 45 6 18 18 11 8 7 316