POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

APRIL 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 7 4 1 1 2 8 5 2 4 1 1 11 3 10 60
2 Adeno 31 11 3 6 51
3 Astro 4 4
4 CMV 1 4 5 10
5 CMV 3 7 7 27 6 2 9 19 8 9 3 5 6 6 117
6 Dengue 1 1 1 3
7 Entero 1 2 2 9 14
8 Entero 7 7
9 Epst.Barr 2 3 9 14
10 Epst.Barr 12 4 2 30 15 16 32 28 31 46 3 11 26 26 14 296
11 Heterof.antist. 1 7 2 4 4 24 42
12 Hanta 0
13 Hanta 2 1 3
14 Hepatitt A 1 1 1 3
15 Hepatitt B 10 8 11 18 5 2 1 3 5 6 1 4 7 3 7 3 94
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 31 40 22 19 11 10 13 1 22 4 173
18 Hepatitt C 5 18 4 35 5 7 30 16 4 22 1 7 3 3 160
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 1 3 23 182 15 4 10 30 8 33 1 23 61 1 32 427
23 Herpes simp 2 3 1 2 1 1 10
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 2 2
27 HIV 13 17 3 3 2 38
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 5 5
31 H.coronavirus 5 5
32 H.metapneumo 1 4 11 4 20
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 1 3 3 1 1 9 5 1 1 25
35 Infl. A 1 5 3 5 7 3 6 1 31
36 Infl. A 2 11 6 10 11 8 3 51
37 Infl. B 6 1 20 16 11 1 2 39 15 2 113
38 Infl. B 4 1 1 5 9 8 1 4 3 36
39 Morbilli 2 2
40 Morbilli 0
41 Noro 4 24 65 2 19 2 52 168
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 6 13 2 6 27
45 Parainfl. 26 7 3 36
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 13 8 19 11 1 11 6 1 1 2 12 20 7 19 3 134
50 Resp.sync. 11 1 1 13
51 Reo 0
52 Rhinovirus 27 27
53 Rota 20 2 19 16 2 10 5 4 15 2 10 10 29 8 1 153
54 Rubella 0
55 Rubella 1 1 2
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 2 18 5 3 3 1 1 3 24 11 72
58 Var.zoster 4 2 2 1 1 1 5 1 1 2 20
59 Resp.chlam.+ 2 14 5 4 25
60 Chl.pneu. 1 1 5 3 3 13
61 Chl.pneu. 2 2 13 3 4 3 8 8 3 46
62 Chl.trach. 93 126 261 113 84 55 87 100 131 189 24 98 217 69 131 203 2 1983
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 4 4
65 M.pneumoniae 2 1 1 3 3 4 5 9 28
66 M.pneumoniae 59 9 3 31 3 10 37 36 11 15 9 15 9 247