POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

AUGUST 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 2 3 1 5 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 27
2 Adeno 3 8 1 12
3 Astro 0
4 CMV 6 6
5 CMV 4 5 9 10 1 1 14 9 10 3 3 3 7 11 90
6 Dengue 2 1 3
7 Entero 2 4 1 1 3 5 16
8 Entero 1 2 3
9 Epst.Barr 24 24
10 Epst.Barr 18 4 8 14 16 15 26 16 28 5 24 21 14 209
11 Heterof.antist. 11 12 6 1 3 9 17 59
12 Hanta 0
13 Hanta 3 1 1 1 6
14 Hepatitt A 3 2 3 1 9
15 Hepatitt B 20 10 10 13 2 4 1 2 5 4 6 4 9 1 91
16 Hepatitt B 1 2 3
17 Hepatitt C 11 11 11 28 21 13 23 6 124
18 Hepatitt C 2 7 7 13 4 12 4 7 1 13 3 6 2 81
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 2 27 137 15 13 12 19 16 17 19 65 3 30 375
23 Herpes simp 1 1 1 6 1 1 11
24 HHV-6 1 2 3
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 9 3 1 5 18
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 1 1
31 H.coronavirus 2 2
32 H.metapneumo 0
33 H.parvo B19 2 2
34 H.parvo B19 6 1 2 3 1 13
35 Infl. A 0
36 Infl. A 1 1
37 Infl. B 0
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 5 3 7 15
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 1 2 1 1 3 8
45 Parainfl. 9 9
46 Parotitt 0
47 Parotitt 3 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1 1 3
50 Resp.sync. 1 1
51 Reo 0
52 Rhinovirus 10 10
53 Rota 3 2 1 2 1 5 14
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 2 2
57 Var.zoster 7 20 2 1 1 1 4 7 22 8 73
58 Var.zoster 3 4 3 2 2 2 1 17
59 Resp.chlam.+ 9 4 2 15
60 Chl.pneu. 1 3 2 1 7
61 Chl.pneu. 1 6 3 6 3 3 14 3 1 40
62 Chl.trach. 90 94 253 114 83 54 92 94 100 149 30 72 145 43 78 135 1626
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 1 4 5
65 M.pneumoniae 1 2 1 1 2 7 14
66 M.pneumoniae 14 9 2 9 4 6 17 18 4 8 10 3 104