POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

DESEMBER 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 12 1 16 2 5 3 6 5 9 3 14 6 6 88
2 Adeno 1 12 2 15
3 Astro 1 1
4 CMV 7 17 24
5 CMV 1 11 2 11 10 3 3 3 9 11 64
6 Dengue 0
7 Entero 1 8 1 14 24
8 Entero 24 24
9 Epst.Barr 24 8 32
10 Epst.Barr 14 6 3 11 44 26 32 28 2 37 20 223
11 Heterof.antist. 1 8 1 2 8 8 15 43
12 Hanta 0
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 1 1 1 1 1 5
15 Hepatitt B 20 2 15 2 1 2 12 1 6 7 7 5 2 82
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 13 22 13 11 4 4 43 7 117
18 Hepatitt C 3 10 15 5 7 21 1 13 5 11 91
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 133 11 13 4 21 9 16 1 15 66 3 21 313
23 Herpes simp 1 1 1 1 2 2 8
24 HHV-6 8 8
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 11 7 1 2 5 26
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 14 14
31 H.coronavirus 9 9
32 H.metapneumo 2 15 2 3 22
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 8 1 1 6 4 20
35 Infl. A 22 39 3 43 1 18 38 3 16 183
36 Infl. A 6 3 1 10
37 Infl. B 1 3 4
38 Infl. B 1 1
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 17 69 73 14 21 7 28 2 231
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 22 2 6 1 8 1 40
45 Parainfl. 1 1 2
46 Parotitt 0
47 Parotitt 0
48 Pox 0
49 Resp.sync. 30 75 1 6 1 10 27 18 2 7 5 2 1 185
50 Resp.sync. 1 1
51 Reo 0
52 Rhinovirus 11 11
53 Rota 4 3 2 1 2 1 1 8 22
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 15 1 4 5 4 3 17 6 55
58 Var.zoster 2 1 3 1 2 9
59 Resp.chlam.+ 2 8 10
60 Chl.pneu. 2 2 13 1 3 2 4 27
61 Chl.pneu. 5 14 5 4 3 3 34
62 Chl.trach. 85 157 70 65 97 95 90 165 28 64 143 48 91 184 1382
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 4 4
65 M.pneumoniae 2 2 4 10 5 7 30
66 M.pneumoniae 38 3 1 7 32 23 8 4 12 9 137