POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

FEBRUAR 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 1 2 2 7 1 1 10 1 2 2 27 2 2 15 83
2 Adeno 35 10 8 1 3 4 61
3 Astro 1 1
4 CMV 12 2 1 6 21
5 CMV 1 1 4 21 1 5 8 15 3 5 5 12 8 89
6 Dengue 0
7 Entero 2 3 1 11 17
8 Entero 2 21 2 25
9 Epst.Barr 1 1 14 16
10 Epst.Barr 7 9 8 22 22 17 31 38 6 12 27 26 14 239
11 Heterof.antist. 10 7 2 5 12 1 37
12 Hanta 0
13 Hanta 2 3 2 3 10
14 Hepatitt A 2 1 3
15 Hepatitt B 27 5 5 13 4 4 3 3 6 9 5 2 11 11 3 111
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 23 29 15 19 23 16 15 18 25 13 196
18 Hepatitt C 6 6 4 10 2 5 34 14 3 14 9 11 118
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 1 1
22 Herpes simp 7 1 35 160 13 8 4 17 13 18 23 79 23 401
23 Herpes simp 1 3 1 2 7
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 1 4 5
27 HIV 14 12 1 1 4 5 37
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 18 18
31 H.coronavirus 4 4
32 H.metapneumo 9 26 29 6 4 1 4 79
33 H.parvo B19 2 2
34 H.parvo B19 1 4 5 2 3 1 6 9 1 32
35 Infl. A 64 1 51 19 9 2 12 6 1 32 71 5 273
36 Infl. A 1 2 3 2 20 3 33 1 65
37 Infl. B 37 29 17 16 2 8 3 1 7 10 2 132
38 Infl. B 1 2 1 2 11 1 5 23
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 67 96 8 2 81 254
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 11 14 3 6 7 41
45 Parainfl. 21 14 35
46 Parotitt 0
47 Parotitt 2 1 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 3 35 76 102 54 17 27 65 31 6 8 25 89 17 13 2 570
50 Resp.sync. 17 2 1 20
51 Reo 0
52 Rhinovirus 12 12
53 Rota 20 17 40 27 3 11 11 3 20 10 9 10 22 4 9 3 219
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 6 20 4 1 3 1 5 2 26 8 76
58 Var.zoster 2 2 1 1 1 13 3 1 24
59 Resp.chlam.+ 2 1 11 1 7 3 3 28
60 Chl.pneu. 1 1 4 2 7 15
61 Chl.pneu. 1 7 5 5 5 7 3 1 34
62 Chl.trach. 82 95 232 129 62 47 87 76 142 152 27 77 197 43 122 301 10 1881
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 2
65 M.pneumoniae 2 3 2 3 5 17 7 39
66 M.pneumoniae 53 19 4 44 3 13 45 47 10 15 6 22 14 5 300