POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JANUAR 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 12 3 3 1 5 9 2 2 5 2 1 37 1 25 108
2 Adeno 28 5 7 3 7 50
3 Astro 3 3
4 CMV 11 7 1 13 32
5 CMV 4 6 16 19 2 8 8 6 9 7 9 11 105
6 Dengue 1 1
7 Entero 1 1 1 3 2 16 24
8 Entero 7 4 1 12
9 Epst.Barr 1 2 9 12
10 Epst.Barr 8 9 8 24 13 22 26 32 33 2 40 18 18 253
11 Heterof.antist. 2 2 12 6 1 1 7 10 11 10 62
12 Hanta 0
13 Hanta 1 3 4
14 Hepatitt A 0
15 Hepatitt B 17 5 15 13 2 1 5 2 5 3 2 10 2 82
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 5 31 19 7 14 7 10 31 5 129
18 Hepatitt C 2 14 6 44 14 2 3 29 7 5 10 1 13 2 5 157
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 2 2
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 8 5 34 158 5 11 5 12 19 26 16 65 30 394
23 Herpes simp 3 1 1 5 2 1 1 14
24 HHV-6 0
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 5 7 1 5 1 19
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 11 11
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 5 27 23 3 6 4 4 72
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 3 2 2 4 3 4 1 2 21
35 Infl. A 23 3 39 11 2 2 9 1 6 19 115
36 Infl. A 1 3 6 19 6 35
37 Infl. B 4 9 5 1 3 6 3 31
38 Infl. B 5 2 5 12
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 3 89 111 11 5 87 4 310
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 38 19 1 6 32 96
45 Parainfl. 47 12 4 63
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 13 31 56 11 5 1 20 38 65 28 9 6 22 42 4 5 2 358
50 Resp.sync. 10 3 13
51 Reo 0
52 Rhinovirus 0
53 Rota 7 8 7 29 9 4 7 9 42 11 2 6 25 2 1 5 174
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 2 2
57 Var.zoster 2 1 6 26 2 3 4 3 19 7 73
58 Var.zoster 1 5 2 1 5 2 3 19
59 Resp.chlam.+ 4 2 3 3 10 2 24
60 Chl.pneu. 2 1 3 6 3 4 19
61 Chl.pneu. 2 5 12 7 11 7 10 2 1 57
62 Chl.trach. 84 113 243 112 100 58 74 97 148 194 28 103 200 50 98 136 26 1864
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 3 3
65 M.pneumoniae 2 3 5 9 4 22 13 58
66 M.pneumoniae 59 9 14 37 3 14 42 39 9 25 12 21 5 16 305