POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JULI 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 2 6 1 5 3 5 3 5 1 1 38
2 Adeno 13 2 2 1 18
3 Astro 1 1
4 CMV 1 2 1 4
5 CMV 1 4 5 17 3 1 7 15 6 10 4 8 3 84
6 Dengue 2 1 3
7 Entero 1 3 5 2 1 5 10 27
8 Entero 3 3
9 Epst.Barr 3 2 14 19
10 Epst.Barr 15 20 7 10 26 25 31 36 3 33 14 11 231
11 Heterof.antist. 1 29 6 1 5 2 18 62
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 1 1 4
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 14 4 12 6 2 2 4 6 4 3 4 11 10 2 84
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 7 24 17 18 7 7 27 8 115
18 Hepatitt C 1 11 17 13 18 1 6 17 11 3 15 1 4 2 120
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 8 44 147 6 10 15 24 7 13 23 62 2 17 378
23 Herpes simp 1 1 1 3 3 1 5 1 16
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 12 13 3 1 29
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 0
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 0
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 1 3 3 2 2 2 6 19
35 Infl. A 1 1 2
36 Infl. A 1 1 2
37 Infl. B 0
38 Infl. B 1 3 4
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 2 7 12 1 1 9 32
42 Ockelbo 0
43 Orf 2 2
44 Parainfl. 2 5 4 11
45 Parainfl. 14 2 7 1 24
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1
50 Resp.sync. 1 1
51 Reo 0
52 Rhinovirus 9 9
53 Rota 3 2 3 4 1 3 1 2 19
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 6 8 1 4 2 7 1 2 5 12 1 6 55
58 Var.zoster 2 2 1 1 1 5 2 14
59 Resp.chlam.+ 7 1 2 1 11
60 Chl.pneu. 1 5 6
61 Chl.pneu. 2 9 7 2 5 14 5 44
62 Chl.trach. 77 92 166 79 70 60 78 67 108 162 25 97 86 14 98 147 1426
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 3 3
65 M.pneumoniae 8 1 1 1 2 2 6 21
66 M.pneumoniae 11 1 19 3 8 19 16 1 3 2 5 4 92