POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JUNI 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 4 1 1 4 4 3 1 1 9 1 1 3 38
2 Adeno 29 3 3 3 38
3 Astro 1 1
4 CMV 1 1 11 13
5 CMV 4 4 14 8 4 14 17 8 9 3 2 11 5 103
6 Dengue 1 1 2
7 Entero 2 7 1 1 1 4 11 1 28
8 Entero 1 8 9
9 Epst.Barr 14 14
10 Epst.Barr 24 16 30 7 27 18 27 34 7 30 29 12 261
11 Heterof.antist. 2 29 9 2 3 12 22 79
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 2 1 3
15 Hepatitt B 17 7 14 17 2 3 6 5 5 8 4 1 9 8 4 110
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 18 21 22 17 12 3 11 20 7 131
18 Hepatitt C 4 11 17 9 5 7 18 11 14 9 12 4 121
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 3 28 127 16 6 6 27 9 15 15 70 1 23 346
23 Herpes simp 2 1 2 2 1 3 11
24 HHV-6 4 4
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 8 10 1 5 1 1 26
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 1 1
30 H.bocavirus 2 2
31 H.coronavirus 2 2
32 H.metapneumo 2 2
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 1 2 5 5 1 2 7 2 25
35 Infl. A 0
36 Infl. A 1 4 5
37 Infl. B 10 1 3 1 15
38 Infl. B 1 3 2 2 2 10
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 2 19 15 24 1 61
42 Ockelbo 0
43 Orf 5 5
44 Parainfl. 9 10 1 5 25
45 Parainfl. 34 2 36
46 Parotitt 0
47 Parotitt 2 2
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 3 1 1 1 7
50 Resp.sync. 3 1 4
51 Reo 0
52 Rhinovirus 14 14
53 Rota 4 5 9 6 1 2 6 1 1 13 5 1 54
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 7 23 4 1 5 5 4 20 8 77
58 Var.zoster 2 1 1 8 1 2 1 16
59 Resp.chlam.+ 6 1 1 1 6 15
60 Chl.pneu. 1 1 1 9 15 2 29
61 Chl.pneu. 2 2 5 12 5 9 4 7 7 53
62 Chl.trach. 84 129 213 123 90 54 89 93 97 168 28 58 154 39 84 160 1663
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 2
65 M.pneumoniae 1 4 2 1 3 1 9 8 29
66 M.pneumoniae 31 12 3 34 1 8 27 31 4 11 7 13 182