POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MAI 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 7 2 3 5 4 4 1 1 6 7 46
2 Adeno 20 7 6 5 38
3 Astro 1 1
4 CMV 1 9 10
5 CMV 2 4 3 15 12 20 8 12 2 3 8 3 92
6 Dengue 0
7 Entero 1 1 8 1 1 7 19
8 Entero 6 1 7
9 Epst.Barr 8 8
10 Epst.Barr 13 4 24 12 42 40 39 30 5 36 19 13 277
11 Heterof.antist. 2 48 12 2 1 6 12 14 97
12 Hanta 0
13 Hanta 3 2 5
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 15 4 14 21 3 2 2 4 11 6 9 2 5 7 1 106
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 12 31 20 26 12 4 8 15 4 132
18 Hepatitt C 2 9 13 9 14 7 26 14 2 14 1 9 2 1 123
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 3 33 172 11 11 7 28 12 26 1 16 65 3 33 421
23 Herpes simp 1 3 1 1 1 4 3 11 25
24 HHV-6 0
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 15 8 1 1 1 26
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 5 5
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 1 5 6
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 2 4 1 1 9 7 2 2 28
35 Infl. A 1 4 1 3 1 10
36 Infl. A 1 5 2 13 3 24
37 Infl. B 21 2 3 16 3 4 49
38 Infl. B 3 1 5 3 6 6 3 27
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 4 16 3 8 1 14 8 13 67
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 7 15 2 5 29
45 Parainfl. 3 10 13
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 5 4 1 1 1 1 2 1 5 22
50 Resp.sync. 1 4 1 6
51 Reo 0
52 Rhinovirus 27 27
53 Rota 5 15 5 5 2 3 4 2 15 3 2 61
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 9 27 2 4 2 2 19 8 73
58 Var.zoster 1 2 1 6 1 1 1 13
59 Resp.chlam.+ 10 3 1 3 5 22
60 Chl.pneu. 1 1 7 10 1 20
61 Chl.pneu. 7 10 6 1 5 6 2 37
62 Chl.trach. 97 131 229 119 83 45 101 86 121 184 32 97 198 64 118 188 1893
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 2
65 M.pneumoniae 1 1 3 1 2 9 17
66 M.pneumoniae 20 16 1 14 2 4 20 49 8 13 9 7 3 166